Istoric Cabinet

Am înfiinţat cabinetul nostru în 6 iunie 1991, sub numele de „A.F. Stomatologie 2D”, achiziţionând primul imobil de pe str. Ludovic Szantay, nr. 1 (fostă Săvineşti), din Arad, realizând rapid o reparaţie capitală a acestuia (recompartimentare spaţiu, modificări de circuite, a iluminatului natural, toate instalaţiile complet noi, finisaje, gresie, faianţă, boxă pentru deşeurile medicale biocontaminate, etc.) dotându-l simultan cu aparatura stomatologică necesară, cu comunicaţii, mobilier, etc..Citeste mai departe...

Am deschis oficial primul nostru cabinet în 9 martie 1992, funcţionând în acest spaţiu până în 30 martie 2002. Din 2002 în acest cabinet au activat colegi tineri până în momentul în care şi-au deschis propriile cabinete (dr. Iulian Tîrcă, dr. Nicoleta Anghel, dr. Florin Groza). În prezent spaţiul este ocupat de dr. Alexandru Todor.

În anul 1993 am dotat cabinetul nostru cu Personal Computer şi accesoriile necesare, începând cu octombrie 1993 toate evidenţele medicale şi financiare ale pacienţilor şi ale cabinetului fiind informatizate prin utilizarea pachetului de programe de evidenţă Stoma PC şi ulterior Stoma for Windows, realizate de ing. Gheorghe Petrov, la realizarea cărora am participat ca analişti şi beneficiari. Toate datele respective sunt salvate săptămînal pe suport digital putînd fi consultate oricînd de cei în drept.

Datorită numărului tot mai mare de pacienţi care apelau la tratamentele noastre cît şi datorită reglementărilor nou apărute, impuse de pregătirea aderării României la U.E., primul cabinet a devenit treptat insuficient. Din aceste motive în anul 1999 am achiziţionat al doilea imobil de la aceeaşi adresă, aflat într-o avansată stare de degradare, pe care timp de un an, în perioada martie 2001 - martie 2002 l-am demolat, l-am reconstruit, l-am finisat şi l-am amenajat la înalte standarde pe 3 nivele (demisol, parter înalt şi mansardă), toate prin profesionalismul, eficienţa şi talentul inginerului constructor Ion Gârleanu.

La proiectarea şi construcţia noului imobil şi-au adus contribuţia personală importantă: arhitect Lucia M. Juşca (proiect arhitectură), ing. Ilie Cotor (studiu geotehnic), ing. Kalman Cziszter, (expertiză tehnică), ing. Aurelian F. Rogoz (proiect rezistenţă), ing. Gheorghe Ghiţă (diriginte de şantier) şi ec. Antoniu I. David (contabilitate investiţii).

Acest nou imobil corespunde tuturor reglementărilor legale ale României şi U.E., finalizându-l în 30 martie 2002 când a avut loc deschiderea / inaugurarea festivă. La parter este amenajat cabinetul principal, sala de aşteptare şi grupurile sanitare. La demisol există toate anexele tehnice necesare din punct de vedere epidemiologic: boxa pentru curăţenie, camera pentru dezinfecţie, camera pentru sterilizare, spălătorie, uscătorie, centrală termică, hidrofor, filtre de apă, arhivă, vestiar asistente, etc.

La mansardă în perioada 2001 – 2005 a funcţionat sediul Filialei Regionale Banat a AMSPPR, asociaţie naţională reprezentativă, cât şi secretariatul local al preşedintelui AMSPPR din mandatul 2001 - 2006 . În anul 2005 am realizat o a doua reparaţie capitală a primului nostru imobil (acoperiş, izolaţii, tâmplărie, boiler, etc.).

În anul 2006 am început amenajarea spaţiului de la mansardă pentru stomatologie (vestiar medici, grup sanitar şi baie medici, boxă tehnică, instalaţii specifice, finisaje, mobilier, climatizare, etc.). În anul 2007 al treilea cabinet de la mansardă a fost dotat cu toată aparatura stomatologică necesară. Începând cu anul 2008 am început să utilizăm, după necesităţile pacienţilor noştri, în extra-program şi al treilea cabinet de la mansardă.

Imaginarea, proiectarea, construirea şi amenajarea de vîrf în perioada 2001 - 2002 a unui întreg nou imobil ca spaţiu cu destinaţie exclusivă medicală a constituit o premieră naţională din punct de vedere al investiţiilor realizate de stomatologia privată.

Prin noile noastre dotări şi cabinete amplasate în noul imobil am realizat un climat şi un ambient plăcut şi prietenos pentru toţi pacienţii noştri, optimizarea tuturor circuitelor funcţionale, condiţii deosebite de lucru pentru personal, respectarea normelor epidemiologice în vigoare, compatibilizarea cu buna organizare şi bunele practici ale cabinetelor stomatologice din Uniunea Europeană.

Inchide

1. Primul imobil 1991

2. În construcție 2001

3. La inaugurare 2002

4. În Cabinetul 2 din 2002

5. Anexe Tehnice Conform UE

6. În Cabinetul 3 din 2008

7. Lansare www.dentistdavid.ro 2010

8. 2012 An aniversar "AF Stoma 2D" 1992 – 2012

9. A fost odată un an aniversar 2013

A FOST ODATĂ UN AN ANIVERSAR

Orice aniversare fie ea individuală sau a unei firme este irepetabilă. Cu acest gând am început anul 2012 care a reprezentat pentru cabinetul nostru aniversarea a 20 de ani de la deschidere. Pentru a marca acest eveniment unic am avut pe parcursul anului diferite iniţiative pe care le vom descrie pe scurt în continuare.

În primul rând, firma Icetech care ne găzduieşte şi întreţine site-ul a amplasat un banner intitulat „2012 An aniversar, „AF STOMA 2D” 1992 – 2012”. Pe pagina Home a fost amplasat de asemenea articolul nostru detailat cu acelaşi nume.

La începutul anului a fost realizată noua firmă luminoasă a cabinetului cu denumirea prescurtată „STOMA 2D” deoarece am considerat că în 20 de ani de activitate cabinetul nostru a început să aibe caracteristici de brand, inclusiv prin modul în care întregul personal răspunde la apelurile telefonice...

Pentru relaţiile cu pacienţii, colaboratorii, colegii, etc. am comandat noi cărţi de vizită inscripţionate atât cu adresa site-ului: www.dentistdavid.ro , cât şi cei 20 de ani aniversari 1992 – 2012. Aceste inscripţionări au fost reproduse şi pe noua serie de chitanţe pre-tipărite în 2012.

Pentru informarea completă, corectă şi detailată a pacienţilor au fost amplasate atât pe site cât şi în dosarul consultativ din sala de aşteptare modele actualizate ale „Acordului pacientului informat” şi „Fişei de stare generală de sănătate”. Au fost finalizate şi amplasate de asemenea paginile cuprinzând „Informaţii importante despre radiografia stomatologică” şi „Cazări pentru pacienții noștri

Pe parcursul anului 2012 am avut de asemenea satisfacţia de a primi în tratament pe pacientul înregistrat în softul de evidenţă cu numărul 7.000, numărul total de pacienţi fiind însă mai mare, prima înregistrare electronică a unui pacient datând din 18 octombrie 1993.

Am putea fi întrebaţi dacă pe parcursul acestui an aniversar am avut şi regrete şi răspunsul este pozitiv. Am avut un singur regret, faptul că nu am găsit resursele psihologice de a face un mare chef aniversar cu colaboratorii, cu prietenii, cu familia...

Intenţionam să organizăm masa festivă aniversară în aer liber, undeva la ştrandul Arad, în timpul verii. Din păcate îndelungatele evenimente anterioare şi ulterioare referendumului de suspendare a preşedintelui Băsescu au scindat într-un mod extrem de radical şi fundamentalist cercul de persoane pe care le-am fi invitat astfel încât aniversarea noastră ar fi putut degenera oricând în mod imprevizibil într-o ceartă şi o hărmălaie nejustificate scopului întâlnirii... Aşa încât nu am mai organizat nimic şi au rămas doar regretele...

Nu putem decât să sperăm că următoarea aniversare de 25 de ani din 2017 nu va fi umbrită de nici un fel de eveniment neplăcut !

Dr. Svetlana David            Dr. Voicu A. David
Medic specialist stomatolog            Medic specialist stomatolog

10. De 20 de ani cu KaVo

11. ANIVERSAREA STOMA 2D 25 DE ANI