Date cabinet

Contract de asociere : nr. 1 / 06.06.1991

Număr Registru Unic Cabinete: 836456 / 31.01.2003

Cod de Identificare Fiscală: 16419111 / 13.05.2004

Autorizaţie Sanitară de Funcţionare: 29853 / 14.02.2007

Certificate membru CMDR: AFA / 30 / 17.02.2007, AFA / 31 / 17.02.2007

DECONTĂRI PRIN ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE

Cabinetul nostru NU lucrează şi NU contractează CNASS datorită finanţării  plafonate, absolut insuficiente şi birocraţiei extreme a raportărilor.

IMPORTANT DESPRE COMUNICAREA TELEFONICĂ / PRIN E-MAIL

Cabinetul nostru NU furnizează în nici un caz informaţii despre diagnostice, tratamente, costuri, etc. fără realizarea consultaţiei efective în cabinet, a interpretării radiografiilor, modelelor de studiu, a altor investigaţii necesare, a eventualului acord al altor specialişti, etc.

ONORARIILE CABINETULUI

În pofida evoluţiei cursului EURO - RON, a inflaţiei, a majorării TVA - ului etc., cabinetul nostru NU a majorat onorariile din ianuarie 2008, oferind stabilitate în conceperea planurilor de tratament şi accesibilitate cît mai multor pacienţi.

MODALITĂŢI DE PLATĂ

În cabinetul nostru toate plăţile se fac în numerar. Plata tratamentelor curente se face pe loc. Asistentele cabinetului anunţă costul şedinţei următoare. Plata tratamentelor protetice de amploare se poate face în 2 rate, jumătate din valoare la începerea executării lor, jumătate la ultima probă. Lucrările protetice neachitate integral Nu se aplică nici măcar provizoriu.