Cine sunt pacienţii noştri ?

Pacienţii cabinetului nostru sunt în general locuitori ai Aradului şi localităţilor din judeţul Arad, dar şi din judeţele învecinate (Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, etc.).
Numeroşi cetăţeni stabiliţi sau care lucrează în Uniunea Europeană (Anglia, Belgia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Marea Britanie, etc.) cât şi din Australia, Canada, Israel, S.U.A. apelează de asemenea cu regularitate şi cu încredere la tratamentele noastre.

Informaţii importante pentru pacienţi:

Copiii (până la 18 ani): sunt luaţi în tratament cu condiţia ca 1 sau mai mulţi membri ai familiei să fie pacienţi ai cabinetului nostru.

Pensionarii: se eliberează la cerere documente fiscale pentru CARP (Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor) pentru pensionarii înscrişi la CARP, în vederea decontării parţiale a tratamentelor protetice.

Cetăţenii U.E.: se eliberează la cerere documente fiscale / medicale pentru sistemele de asigurări sociale de sănătate din ţările UE care recunosc, aprobă şi decontează tratamentele din România.

Urgenţele: cabinetul nostru rezolvă cazurile de urgenţă în limita posibilităţilor,      
solicitând răbdare din partea pacienţilor care se prezintă neprogramaţi, în vederea respectării programărilor anterioare

Formulare obligatorii pentru luarea în tratament

- Acordul pacientului informat 2017 (se completează şi semnează)
- Chestionar evaluare stare generală de sănătate 2016
- Regulament de ordine interioară. Capitolul 2. Pacienţii (se însuşeşte şi se respectă)
- Acordul pacientului informat ptr. tratament endodontic (se completează și semnează)

Formulare facultative pentru informarea pacienţilor

- Orarul de funcţionare al cabinetului
- Afiş AMSPPR pentru pacienţi
- Notă de informare pentru pacienţi despre prelucrarea datelor personale
- Informaţii importante despre radiografia stomatologică

Facilităţi pentru pacienţi

O poveste de preventie pentru copii

Facilități pentru pacienţii noștri

Cazări pentru pacienții noștri

Noul program de înregistrare a datelor

TRATÂND PACIENŢI