Educaţie individuală pentru sănătatea orală şi profilaxie

Cabinetul nostru îşi exprimă recunoştinţa pentru materialele informative profesioniste (afişe, broşuri, pliante) cât şi pentru mostrele pentru pacienţi oferite de compania Colgate Palmolive România în campaniile promoţionale.

Educaţie colectivă pentru sănătatea orală şi profilaxie

Cabinetul nostru apreciază interesul deosebit al FBCI (Fundaţia Banatia de Cooperare Internaţională, Timişoara) pentru educaţia sanitară profilactică a colectivităţilor de copii din Şcoala Generală şi Liceul German „Adam Muller Gutenbrunn” din Arad, unde am avut şansa de a preda elevilor cunoştinţele de bază despre întreţinerea unei igiene orale optime.

Dr. Voicu A. David: Apărare drepturi fundamentale

-2010 DR VOICU A DAVID A CÂŞTIGAT DEFINITIV PROCESUL ÎMPOTRIVA REGULAMENTULUI DE DISCIPLINĂ
-2012 DR VOICU A DAVID A CÂŞTIGAT DEFINITIV PROCESUL ÎMPOTRIVA SANCŢIUNII
-2013 FUNDAMENTALISM ISLAMIC ŞI INTOLERANŢA MIORITICĂ

Hobby-uri: dr. Svetlana David: Flori de apartament

Hobby-uri: dr. Voicu A. David: Muzica şi literatura        

UN ESEU PENTRU VIENA, 2002

DESPRE PROFILAXIE CU DRAGOSTE, 2008

MARI MUZICIENI DISPĂRUȚI COLECȚIE PRIVATĂ 2020 – 2022

ÎNAINTE ŞI DUPĂ THE WALL 2013

TRADUCERE TEXTE PINK FLOYD THE WALL 2013

Fotoreportaj concert Roger Waters, 28 august 2013, Bucureşti

MEDICINA ACUM 112 ANI ÎN TRANSILVANIA : “CARTEA SĂNĂTĂŢII”, 1904

MEDICINA ACUM 112 ANI ÎN TRANSILVANIA : “CARTEA SĂNĂTĂŢII”, 1904

MEDICINA ACUM 112 ANI ÎN TRANSILVANIA : “CARTEA SĂNĂTĂŢII”, 1904

La începutul anului 2016 am găsit din întâmplare în biblioteca părinţilor o carte veche, cu paginile îngălbenite de vreme, numită “Cartea Sănătăţii”. Subtitlurile sunt edificatoare asupra conţinutului: “Manual de hygienă pentru şcolele superiore civile şi preparandiale de fete”. Totodată servesce de “Consilier Hygienic pentru femeia cultă în diferitele fase ale vieţii“.

Autorul este extrem de calificat pentru orice epocă: dr. Stefan Erdelyi, doctor în filozofie, medicină şi chirurgie, magistru de obstetrică, profesor aprobat de igienă pentru şcolile medii şi medic şcolar, medic urban în Szaszvaros - Orăştie. Cartea a apărut editată de “Tipografia Nouă” din Szaszvaros – Orăştie în 1904, fiind la prima ediție. După tipărire, cartea a fost parcursă cu atenție pentru corectură și i s-a atașat la final o Erată de 1 pagină. Pentru condiţiile tehnice din acea vreme, în mod sigur volumul a fost scris în limba română cu 2-3 ani înainte, aprobarea pentru învăţământul mediu şi tipărirea având loc 1-2 ani înainte. Estimăm astfel că munca de autor a dr. Stefan Erdelyi a avut loc și s-a finalizat jurul anilor 1900 - 1901. Am găsit extrem de greu pe internet referiri la autor, el apărând în analele din Mediaș și Cluj ale societății de promovare a culturii și limbii române ASTRA din Transilvania, parte componentă pe atunci a Austro – Ungariei. Autorul a trăit între 1851 – 1911, fiind și un pasionat filatelist. În 1906 el a înființat timbrul fiscal cultural SPQR ieftin, de 5 filleri, ca taxă lângă biletele de petreceri, pentru a finanța ASTRA din Sibiu (Timbrul a fost lipit ulterior și pe coperta volumului “Cartea Sănătății”). Am scanat din numeroase motive, explicate succint mai jos, trei părți importante din volum, pe care vi le prezentăm în albumul foto ce urmează articolului.

Am parcurs primele capitole plin de curiozitate şi din primele pagini aceasta s-a transformat în uimire, încântare şi respect în raport cu un conţinut extrem de bogat, de precis şi uşor de înţeles pentru elevele şcolilor superioare civile şi şcolilor pedagogice de fete de la începutul secolului trecut, ba mai mult, pentru femeile culte, indiferent de vârstă, și aceasta cu 10 ani înainte de Primul Război Mondial !! Vom exemplifica toate acestea în rândurile ce urmează, înainte însă mi-am pus câteva întrebări legitime legate de starea de fapt a civilizaţiei europene în jurul anului 1900, pentru a încadra „Cartea Sănătății” 1904 în contextul vremii sale….Am găsit ușor câteva răspunsuri reprezentative despre 1900…

În jurul anului 1900 nu exista încă automobilul: Otto Benz a prezentat primul model în 1899, Ford în 1901, Daimler în 1902… În jurul anului 1900 nu exista încă avionul: Zeppelin a zburat prima dată cu balonul cu aer cald în 1900, fraţii Wright au zburat prima dată în 1903, iar Vuia în 1906. În jurul anului 1900 nu exista încă submarinul: Krupp a înfiinţat prima fabrică de submarine în 1902… În jurul anului 1900 exista doar telegraful, abia ulterior Edison perfecționând telefonul şi radioul, iar Tesla curentul alternativ şi becul. Premiile Nobel decernate începând cu 1900 au fost acordate lui Roentgen în 1901, lui Marie şi Pierre Curie în 1902, lui Koch în 1903 şi lui Pavlov în 1904. În jurul anului 1900 nu existau medicamente industriale: Bayer a inventat aspirina în 1899, Einhorn novocaina în 1905….Erau cunoscute chinina, alcoolul etilic, mercurul, curara, cocaina, opiul, diferitele săruri, în principal medicaţia fiind ori naturistă ori diverse preparate magistrale ale farmaciștilor și spițerilor….În jurul anului 1900, în privinţa microbilor existau doar cercetările lui Koch pentru tuberculoză, ale lui Pasteur pentru diferite vaccinuri şi ale lui Babeş pentru turbare… După cum se poate vedea din aceste exemple semnificative, civilizaţia umană era încă în epoca sa preindustrială, cu extrem de puţine din cunoştinţele ştiinţifice / tehnice ce ni se par astăzi fireşti, contribuind la existența cotidiană…

Cu atât mai mult este extraordinară „Cartea Sănătăţii” din 1904… Însăşi Precuvântarea conţine un expozeu vast al civilizaţiei umane şi al conținutului sistemului de învăţământ mediu ale acelor timpuri, motivînd elevele / cititoarele despre necesitatea / utilitatea cunoașterii omului în integralitatea sa biologică și în mediul apropiat… Conţinutul cărţii este uimitor, în Cuprins găsind într-o ordine logică anatomia omului, fiziologia, igiena personală, alimentele, tipul de materii nutritive, alegerea lor, caloriile, condimentele, băuturile, igiena nutriţiei, a apei potabile, a aerului, a luminii, a locuinţei, a căldurii, a îmbrăcămintei, exercițiile corporale, sportul, dieta, etc. De asemenea capitole consistente sunt dedicate îngrijirii copilului mic, a adolescentului, a diferitelor organe, a bolnavului, nutriția bolnavului, primul ajutor în caz de diverse accidente, bolile infecțioase curente, îngrijirea celui în agonie, inclusiv a decedatului. Considerații filozofice sunt inserate despre civilizațiile antice, despre evul mediu, despre gândire, suflet, idee fixă, somn, vise, conștiință, morală, etică umanistă, despre relațiile interumane, despre diferitele vârste, despre agonie și moarte…Autorul include periodic în text un umor fin ( din care cităm: Caninul… ce e denumit şi dintele ochiului „dar aceasta e numai poveste”, sau Ultima Măsea, ce se numește și măseaua înțelepciunii , „pentru că iese cînd omul ar trebui să fie înțelept”….) Dând dovadă simultan de un mare curaj și de o mare diplomație, autorul reușește să evite complet în carte orice fel de referiri sau trimiteri la trei subiecte majore care au obsedat civilizația umană de la începuturi și care sunt dominante și în prezent : religia, sexualitatea și politica, lăsând acestea probabil celor cu atribuții specializate, desigur cu riscul (atunci și acum…) de a fi și criticat de amatorii dezbaterilor despre aceste teme infinite….

Pe noi ne-a interesat în primul rând Capitolul 1, Organele digestiei şi funcţionarea lor şi din acesta primul subcapitol: Gura. Am avut enorma și plăcuta surpriză să găsim paragrafe despre: Cum se apucă mâncarea, Originea furculiţei, Originea lingurii, Mestecatul, Băutul, Rolul limbii, Rolul fălcilor, Mişcările fălcilor, Rolul mecanic şi chimic al salivei, Înghiţirea şi bineînţeles, Dinţii. Am rămas stupefiaţi că în 1904 erau cunoscute și prezentate smalţul, dentina, cimentul şi pulpa dintelui, numărul și descrierea dinţilor copilului și adultului (temporari și permanenți), calendarul erupției, caria dinţilor, igiena bucală, obturaţiile, înlocuirea dinţilor lipsă şi, culmea, pentru prima dată poate în literatura română de specialitate, termenul de medic dentist….

Parcurgerea volumului a întâmpinat multiple dificultăţi de înţelegere datorită unei limbi române nematurate, aflată încă în faza sa de europenizare, de import și de selecție a neologismelor, practic de formare și de sedimentare… Am întâlnit astfel pe de o parte surprinzător de multe neologisme perfecte, pe care le folosim exact în acelaşi moduri și cu aceleași sensuri şi în anul 2016 cum ar fi: igienă, extraordinar, orbită, compoziţie, manipulare, imprudenţă, funcţii, fiziologie, eficace, impresionabilitate, exercitare, lux, craniu, educare, omnivor, indisolubil, structură, somnambulism, hipnotism, paraziți, musculatură, economie, etc.

Pe de altă parte am întâlnit de asemenea numeroși termeni atât vechi cât și unii cu siguranță regionali, ce au ieșit din circulație în cei peste 110 de ani ce au trecut, a căror înţelegere a fost extrem de dificilă la prima lectură şi care au necesitat un timp de gândire și analiză, chiar de recitire pentru deducerea semnificaţiei şi rolului lor în cadrul textului, cum ar fi: eschidi, amilum, instruat, nutremint, focular, cartilogină, buci, strătaie, plumbuire, amiros, crumpene, tea, oştie, macis, pomă, glicănuş, sprecerii, abnormă, morbos, ordinaţiune, lungorea, moarea, odorat, ose, contragere, aprețiare, nostran, umblătore, desinfițiare, culină, scălzi, bureți, căzaci, buboie, scursorea, inficiat, alfactoriu, bubat, frînturi...

Din aceste motive, pentru o înţelegere actuală facilă de către vizitatorul site-ului www.dentistdavid.ro a unei cărți vechi de 112 ani ne-am simţit obligaţi de a actualiza în textul iniţial toţi termenii greu de înţeles și care nu se mai utilizează, cu cuvinte din vocabularul contemporan. În albumul foto ce urmează fiecare pagină în format orizontal conţine în dreapta scanarea paginii originale în limba română din 1904, iar în stânga actualizarea minimală în limbajul actual uşor de înţeles. Nu au fost aduși la zi decât termenii a căror înțelegere a fost și este vitală pentru sensul întregii propoziții sau fraze, fiind păstrate toate cuvintele și exprimările originale de la începutul secolului XX… Această “traducere” a noastră nu diminuează din fericire cu nimic nici farmecul parcurgerii textului, nici valoarea sa științifică intrinsecă…incredibilă pentru nivelul civilizației europene și românești de la 1904…

„Cartea Sănătăţii” din 1904 este scrisă cu un enorm bun simț, ea îndemnând la cunoașterea amănunțită a omului sănătos și bolnav și a mediului său, nu doar de absolvenții învățămîntului superior medical ci cu dedicație de toate absolventele studiilor medii și de către orice “femeie cultă în diferitele faze ale vieții”….Ne întrebăm retroactiv dacă și școlile superioare și pedagogice de băieți aveau un manual echivalent de Hygienă ? Iar dacă nu, atunci ce diferență enormă de educație exista de la bun început între sexe…A fost oare o astfel de educație de înalt nivel începutul mișcărilor de emancipare a femeilor ??

Parcurgerea manualului de predare în școlile pedagogice transilvănene românești a Hygienei în 1904 ne-a adus aminte în mod inevitabil de materia Igienă studiată în timpul facultății de medicină și de manualul de atunci….În mod poate nu întâmplător o mare parte din cuprinsul acestuia din anul 1984 seamănă în mod uimitor cu cel din 1904….Prezentarea în acest articol a doar 27 de pagini din totalul de 323 (aproape 8%) generează desigur curiozitatea despre conținutul celorlalte, mai ales după parcurgerea Indicelui Materiei (Cuprinsului, a treia parte actualizată), ce constituie un adevărat și fermecător eveniment științific și cultural în sine….

Activitatea de actualizare în limba română actuală nu a fost deloc ușoară, ca și partea de traducere pentru versiunea în limba engleză a sitelui, ambele realizate cu succes de colaboratoarea noastră  Anamaria Capotescu . Întreaga muncă, desfășurată în timpul nostru liber, a durat datorită necesității a numeroase consultări medicale și corecturilor de nuanțare aproape 6 luni… Poate altcineva va avea timpul, curajul și plăcerea de a se angaja cândva la o actualizare integrală a tuturor paginilor cărții...

Articolul de față se dorește a fi în mod declarat un omagiu adus unui mare și extraordinar educator al românilor transilvăneni din 1904, din păcate se pare până în prezent uitat, dr. Stefan Erdelyi, doctor în filozofie, medicină şi chirurgie, magistru de obstetrică, profesor aprobat de igienă pentru şcolile medii şi medic şcolar, medic urban în Szaszvaros – Orăştie.

Dr. Voicu A. David

Inchide [x]

Din istoria Aradului

Diverse: Certificate şi diplome de excelenţă


Certificat American Biographical Institute 2009

Certificat Colgate 15 ani in Romania 2005

Diploma de Excelenta ARMEDICA 2003

Diploma de Excelenta Camera de Comert Arad 2002