Istoric Cabinet

Am înfiinţat cabinetul nostru în 6 iunie 1991, sub numele de „A.F. Stomatologie 2D”, achiziţionând primul imobil de pe str. Ludovic Szantay, nr. 1 (fostă Săvineşti), din Arad, realizând rapid o reparaţie capitală a acestuia (recompartimentare spaţiu, modificări de circuite, a iluminatului natural, toate instalaţiile complet noi, finisaje, gresie, faianţă, boxă pentru deşeurile medicale biocontaminate, etc.) dotându-l simultan cu aparatura stomatologică necesară, cu comunicaţii, mobilier, etc..Citeste mai departe...

Am deschis oficial primul nostru cabinet în 9 martie 1992, funcţionând în acest spaţiu până în 30 martie 2002. Din 2002 în acest cabinet au activat colegi tineri până în momentul în care şi-au deschis propriile cabinete (dr. Iulian Tîrcă, dr. Nicoleta Anghel, dr. Florin Groza). În prezent spaţiul este ocupat de dr. Alexandru Todor.

În anul 1993 am dotat cabinetul nostru cu Personal Computer şi accesoriile necesare, începând cu octombrie 1993 toate evidenţele medicale şi financiare ale pacienţilor şi ale cabinetului fiind informatizate prin utilizarea pachetului de programe de evidenţă Stoma PC şi ulterior Stoma for Windows, realizate de ing. Gheorghe Petrov, la realizarea cărora am participat ca analişti şi beneficiari. Toate datele respective sunt salvate săptămînal pe suport digital putînd fi consultate oricînd de cei în drept.

Datorită numărului tot mai mare de pacienţi care apelau la tratamentele noastre cît şi datorită reglementărilor nou apărute, impuse de pregătirea aderării României la U.E., primul cabinet a devenit treptat insuficient. Din aceste motive în anul 1999 am achiziţionat al doilea imobil de la aceeaşi adresă, aflat într-o avansată stare de degradare, pe care timp de un an, în perioada martie 2001 - martie 2002 l-am demolat, l-am reconstruit, l-am finisat şi l-am amenajat la înalte standarde pe 3 nivele (demisol, parter înalt şi mansardă), toate prin profesionalismul, eficienţa şi talentul inginerului constructor Ion Gârleanu.

La proiectarea şi construcţia noului imobil şi-au adus contribuţia personală importantă: arhitect Lucia M. Juşca (proiect arhitectură), ing. Ilie Cotor (studiu geotehnic), ing. Kalman Cziszter, (expertiză tehnică), ing. Aurelian F. Rogoz (proiect rezistenţă), ing. Gheorghe Ghiţă (diriginte de şantier) şi ec. Antoniu I. David (contabilitate investiţii).

Acest nou imobil corespunde tuturor reglementărilor legale ale României şi U.E., finalizându-l în 30 martie 2002 când a avut loc deschiderea / inaugurarea festivă. La parter este amenajat cabinetul principal, sala de aşteptare şi grupurile sanitare. La demisol există toate anexele tehnice necesare din punct de vedere epidemiologic: boxa pentru curăţenie, camera pentru dezinfecţie, camera pentru sterilizare, spălătorie, uscătorie, centrală termică, hidrofor, filtre de apă, arhivă, vestiar asistente, etc.

La mansardă în perioada 2001 – 2005 a funcţionat sediul Filialei Regionale Banat a AMSPPR, asociaţie naţională reprezentativă, cât şi secretariatul local al preşedintelui AMSPPR din mandatul 2001 - 2006 . În anul 2005 am realizat o a doua reparaţie capitală a primului nostru imobil (acoperiş, izolaţii, tâmplărie, boiler, etc.).

În anul 2006 am început amenajarea spaţiului de la mansardă pentru stomatologie (vestiar medici, grup sanitar şi baie medici, boxă tehnică, instalaţii specifice, finisaje, mobilier, climatizare, etc.). În anul 2007 al treilea cabinet de la mansardă a fost dotat cu toată aparatura stomatologică necesară. Începând cu anul 2008 am început să utilizăm, după necesităţile pacienţilor noştri, în extra-program şi al treilea cabinet de la mansardă.

Imaginarea, proiectarea, construirea şi amenajarea de vîrf în perioada 2001 - 2002 a unui întreg nou imobil ca spaţiu cu destinaţie exclusivă medicală a constituit o premieră naţională din punct de vedere al investiţiilor realizate de stomatologia privată.

Prin noile noastre dotări şi cabinete amplasate în noul imobil am realizat un climat şi un ambient plăcut şi prietenos pentru toţi pacienţii noştri, optimizarea tuturor circuitelor funcţionale, condiţii deosebite de lucru pentru personal, respectarea normelor epidemiologice în vigoare, compatibilizarea cu buna organizare şi bunele practici ale cabinetelor stomatologice din Uniunea Europeană.

Inchide

1. Primul imobil 1991

2. În construcție 2001

3. La inaugurare 2002

4. În Cabinetul 2 din 2002

5. Anexe Tehnice Conform UE

6. În Cabinetul 3 din 2008

7. Lansare www.dentistdavid.ro 2010

8. 2012 An aniversar "AF Stoma 2D" 1992 – 2012

2012 AN ANIVERSAR

"AF STOMA 2D" 1992 – 2012

      În această primăvară s-au împlinit 20 de ani de la deschiderea Cabinetelor Asociate „AF STOMATOLOGIE 2D” sau abreviat „AF STOMA 2D”. Cei 20 de ani pot şi trebuie să fie un moment de bilanţ, de sinteză, de concluzii, de privire spre viitor.
      Chiar dacă înfiinţarea administrativă a cabinetelor s-a făcut în anul 1991, între partea birocratică de înfiinţare şi autorizare şi amenajarea şi deschiderea efectivă din 1992 a fost o diferenţă de un an ce a presupus numeroase eforturi şi investiţii, ce au continuat constant în toţi anii care au urmat.
      Imobilele achiziţionate în 1991 şi 2001 erau aproape ruinate, fără încălzire, pline de igrasie, cu viţă de vie şi iederă crescute pe acoperiş, etc. Au urmat cele două amenajări succesive: în 1991 o reparaţie capitală cu recompartimentare spaţii şi în 2001 o demolare şi o reconstruire pe trei nivele.
      Denumirea cabinetelor a fost o întâmplare fericită. La vremea respectivă orice firmă se înregistra la Camera de Comerţ şi la Registrul Comerţului. Mergând acolo pentru a completa o grămadă de acte necesare ştiam că ne vom constitui ca şi asociaţie familială dar nu eram pregătiţi pentru nici o denumire. Fiind obligaţi să stabilim un nume al asociaţiei ne-am gândit imediat la cifra 2 şi apoi la litera D. Funcţionarul amuzat şi care avea poatel probleme stomatologice ne-a întrebat: „Două dureri ?”. I-am răspuns imediat că nu ne-am gândit la aceasta ci la: 2 David, 2 Doctori, 2 Dentişti.
      Iată care ar fi în mare radiografia celor 20 de ani de activitate privată pe care îi aniversăm în 2012:
      Profilaxia: cea mai ieftină şi cea mai eficientă specialitate a medicinii şi fireşte a stomatologiei, de la sigilări de şanţuri şi fosete la copiii preşcolari şi şcolari la controlul anual periodic al pacienţilor cu tratamentele finalizate. De la demonstraţii ale periajului dentar corect pentru toate vârstele şi testarea demonstrativă a plăcii bacteriene şi eficienţei igienei, la introducerea mijloacelor moderne auxiliare de igienă dentară zilnică (mătasea dentară, periuţele parodontale interdentare, mătasea dentară pentru punţi, etc.).
      Asanarea focarelor: focarele cronice odonto-parodontale au fost permanent în centrul atenţiei, de la tratamentul resturilor radiculare recuperabile la extracţia dinţilor irecuperabili şi eliminarea surselor de infecţie bucale, cu ecouri în diverse afecţiuni generale. Suntem convinşi că prin acestea am contribuit în mod efectiv la o mai bună stare de sănătate generală a pacienţilor noştri.
      Urgenţele stomatologice: au fost rezolvate fără programare, după un simplu telefon sau la prezentare, atât pentru pacienţii noştri, pentru pacienţi recomandaţi de aceştia cât şi pentru cazuri noi care în cea mai mare parte au rămas în continuare pentru tratamente reduse sau de amploare.
      Restaurarea funcţiilor pierdute: a fost realizată în mod sincretic, în cadrul limitelor impuse de afecţiunile fiecărui bolnav în parte, avându-se în vedere în mod simultan îmbunătăţirea masticaţiei, esteticii, fizionomiei, etc. chiar dacă unii pacienţi au solicitat în mod expres doar refacerea uneia dintre funcţiile afectate, corespunzător cerinţelor imediate ale vârstei sau ale profesiei.
      Colaborarea cu tehnicienii dentari: cei bine pregătiţi, talentaţi, flexibili, responsabili pentru lucrările protetice pe care le furnizează, înţelegători ai necesităţilor pacienţilor (culoare, forme deosebite, etc.).
      Angajarea asistentelor medicale: cele profesioniste, ataşate profesiei, atente cu pacienţii, cunoscătoare a legislaţiei specifice în privinţa curăţării, dezinfecţiei şi sterilizării, în privinţa formularelor obligatorii legale de luare în evidenţă, etc.
      Abordarea interdisciplinară a tratamentelor, prin colaborarea cu medici stomatologi supra-specializaţi în domenii specifice (ortodonţie, chirurgie maxilo-facială, implantologie, endodonţie, parodontologie, microscopie, etc.) prin a căror aport profesional am putut adăuga un plus de calitate şi de siguranţă pacienţilor noştri cu probleme deosebite.
      Cunoaşterea şi aplicarea la zi a legislaţiei aferente cabinetului medical aplicată în relaţia cu pacienţii, colaboratorii, terţii, în vederea creării unui climat de încredere şi siguranţă în relaţiile cu autorităţile competente române din domeniul medical, profesional, fiscal, al protecţiei muncii şi mediului, etc.
      Actualizarea periodică a cunoştinţelor teoretice şi practice, prin participarea la peste 100 de congrese, conferinţe, simpozioane, cursuri, în ţară şi în străinătate, participări facultative în primii zece ani de activitate şi apoi obligatorii prin realizarea şi depăşirea cu mult a numărului de ore anuale de educaţie medicală continuă.
      Parteneriatul cu furnizori de materiale şi echipamente serioşi, cu tradiţie, ce au putut asigura o aprovizionare constantă atât cu materiale clasice cât şi cu noutăţi performante care au adus un plus de calitate tratamentelor realizate.

      Întregul context descris sintetic în cele de mai sus a determinat un înalt grad de satisfacţie a pacienţilor, numeroşi dintre aceştia trataţi în anii ’80 în timpul stagiaturii la Arad cât şi după aceea, revenind la tratamente după ce am deschis în 1992 cabinetul nostru privat.
      Tristeţea că unii pacienţi în vârstă, cu tratamente finalizate nu se mai află printre noi, uneori la scurt timp după încheierea restaurărilor, a fost compensată doar prin bucuria că tinerii pacienţi de ieri vin acum la cabinet ca părinţi, cu copiii având o bună educaţie a igienei orale. 
      După 20 de ani, în 2012 putem spune că toate eforturile noastre au meritat, rezolvarea cu succes a numeroşi pacienţi aducându-ne nenumărate satisfacţii profesionale şi morale. Nu întîmplător în acest an aniversar a fost înregistrat în evidenţa informatică şi pacientul cu numărul 7000.
      După 20 de ani de practicare privată a stomatologiei, nu poţi să nu scrutezi puţin şi viitorul : cu siguranţă că experienţa acumulată şi  continua pregătire profesională în conjugare cu invesţiţiile continue în tehnologii de ultimă oră vor consolida şi augmenta calitatea tratamentelor, spre satisfacţia pacienţilor Cabinetelor Asociate AF Stomatologie „2D”.

Dr. Svetlana David            Dr. Voicu A. David
Medic specialist stomatolog            Medic specialist stomatolog

9. A fost odată un an aniversar 2013

10. De 20 de ani cu KaVo

11. ANIVERSAREA STOMA 2D 25 DE ANI