Istoric Cabinet

Am înfiinţat cabinetul nostru în 6 iunie 1991, sub numele de „A.F. Stomatologie 2D”, achiziţionând primul imobil de pe str. Ludovic Szantay, nr. 1 (fostă Săvineşti), din Arad, realizând rapid o reparaţie capitală a acestuia (recompartimentare spaţiu, modificări de circuite, a iluminatului natural, toate instalaţiile complet noi, finisaje, gresie, faianţă, boxă pentru deşeurile medicale biocontaminate, etc.) dotându-l simultan cu aparatura stomatologică necesară, cu comunicaţii, mobilier, etc..Citeste mai departe...

Am deschis oficial primul nostru cabinet în 9 martie 1992, funcţionând în acest spaţiu până în 30 martie 2002. Din 2002 în acest cabinet au activat colegi tineri până în momentul în care şi-au deschis propriile cabinete (dr. Iulian Tîrcă, dr. Nicoleta Anghel, dr. Florin Groza). În prezent spaţiul este ocupat de dr. Alexandru Todor.

În anul 1993 am dotat cabinetul nostru cu Personal Computer şi accesoriile necesare, începând cu octombrie 1993 toate evidenţele medicale şi financiare ale pacienţilor şi ale cabinetului fiind informatizate prin utilizarea pachetului de programe de evidenţă Stoma PC şi ulterior Stoma for Windows, realizate de ing. Gheorghe Petrov, la realizarea cărora am participat ca analişti şi beneficiari. Toate datele respective sunt salvate săptămînal pe suport digital putînd fi consultate oricînd de cei în drept.

Datorită numărului tot mai mare de pacienţi care apelau la tratamentele noastre cît şi datorită reglementărilor nou apărute, impuse de pregătirea aderării României la U.E., primul cabinet a devenit treptat insuficient. Din aceste motive în anul 1999 am achiziţionat al doilea imobil de la aceeaşi adresă, aflat într-o avansată stare de degradare, pe care timp de un an, în perioada martie 2001 - martie 2002 l-am demolat, l-am reconstruit, l-am finisat şi l-am amenajat la înalte standarde pe 3 nivele (demisol, parter înalt şi mansardă), toate prin profesionalismul, eficienţa şi talentul inginerului constructor Ion Gârleanu.

La proiectarea şi construcţia noului imobil şi-au adus contribuţia personală importantă: arhitect Lucia M. Juşca (proiect arhitectură), ing. Ilie Cotor (studiu geotehnic), ing. Kalman Cziszter, (expertiză tehnică), ing. Aurelian F. Rogoz (proiect rezistenţă), ing. Gheorghe Ghiţă (diriginte de şantier) şi ec. Antoniu I. David (contabilitate investiţii).

Acest nou imobil corespunde tuturor reglementărilor legale ale României şi U.E., finalizându-l în 30 martie 2002 când a avut loc deschiderea / inaugurarea festivă. La parter este amenajat cabinetul principal, sala de aşteptare şi grupurile sanitare. La demisol există toate anexele tehnice necesare din punct de vedere epidemiologic: boxa pentru curăţenie, camera pentru dezinfecţie, camera pentru sterilizare, spălătorie, uscătorie, centrală termică, hidrofor, filtre de apă, arhivă, vestiar asistente, etc.

La mansardă în perioada 2001 – 2005 a funcţionat sediul Filialei Regionale Banat a AMSPPR, asociaţie naţională reprezentativă, cât şi secretariatul local al preşedintelui AMSPPR din mandatul 2001 - 2006 . În anul 2005 am realizat o a doua reparaţie capitală a primului nostru imobil (acoperiş, izolaţii, tâmplărie, boiler, etc.).

În anul 2006 am început amenajarea spaţiului de la mansardă pentru stomatologie (vestiar medici, grup sanitar şi baie medici, boxă tehnică, instalaţii specifice, finisaje, mobilier, climatizare, etc.). În anul 2007 al treilea cabinet de la mansardă a fost dotat cu toată aparatura stomatologică necesară. Începând cu anul 2008 am început să utilizăm, după necesităţile pacienţilor noştri, în extra-program şi al treilea cabinet de la mansardă.

Imaginarea, proiectarea, construirea şi amenajarea de vîrf în perioada 2001 - 2002 a unui întreg nou imobil ca spaţiu cu destinaţie exclusivă medicală a constituit o premieră naţională din punct de vedere al investiţiilor realizate de stomatologia privată.

Prin noile noastre dotări şi cabinete amplasate în noul imobil am realizat un climat şi un ambient plăcut şi prietenos pentru toţi pacienţii noştri, optimizarea tuturor circuitelor funcţionale, condiţii deosebite de lucru pentru personal, respectarea normelor epidemiologice în vigoare, compatibilizarea cu buna organizare şi bunele practici ale cabinetelor stomatologice din Uniunea Europeană.

Inchide

1. Primul imobil 1991

2. În construcție 2001

3. La inaugurare 2002

4. În Cabinetul 2 din 2002

5. Anexe Tehnice Conform UE

6. În Cabinetul 3 din 2008

7. Lansare www.dentistdavid.ro 2010

8. 2012 An aniversar "AF Stoma 2D" 1992 – 2012

9. A fost odată un an aniversar 2013

10. De 20 de ani cu KaVo

11. ANIVERSAREA STOMA 2D 25 DE ANI