Istoric Cabinet

Am înfiinţat cabinetul nostru în 6 iunie 1991, sub numele de „A.F. Stomatologie 2D”, achiziţionând primul imobil de pe str. Ludovic Szantay, nr. 1 (fostă Săvineşti), din Arad, realizând rapid o reparaţie capitală a acestuia (recompartimentare spaţiu, modificări de circuite, a iluminatului natural, toate instalaţiile complet noi, finisaje, gresie, faianţă, boxă pentru deşeurile medicale biocontaminate, etc.) dotându-l simultan cu aparatura stomatologică necesară, cu comunicaţii, mobilier, etc..Citeste mai departe...

Am deschis oficial primul nostru cabinet în 9 martie 1992, funcţionând în acest spaţiu până în 30 martie 2002. Din 2002 în acest cabinet au activat colegi tineri până în momentul în care şi-au deschis propriile cabinete (dr. Iulian Tîrcă, dr. Nicoleta Anghel, dr. Florin Groza). În prezent spaţiul este ocupat de dr. Alexandru Todor.

În anul 1993 am dotat cabinetul nostru cu Personal Computer şi accesoriile necesare, începând cu octombrie 1993 toate evidenţele medicale şi financiare ale pacienţilor şi ale cabinetului fiind informatizate prin utilizarea pachetului de programe de evidenţă Stoma PC şi ulterior Stoma for Windows, realizate de ing. Gheorghe Petrov, la realizarea cărora am participat ca analişti şi beneficiari. Toate datele respective sunt salvate săptămînal pe suport digital putînd fi consultate oricînd de cei în drept.

Datorită numărului tot mai mare de pacienţi care apelau la tratamentele noastre cît şi datorită reglementărilor nou apărute, impuse de pregătirea aderării României la U.E., primul cabinet a devenit treptat insuficient. Din aceste motive în anul 1999 am achiziţionat al doilea imobil de la aceeaşi adresă, aflat într-o avansată stare de degradare, pe care timp de un an, în perioada martie 2001 - martie 2002 l-am demolat, l-am reconstruit, l-am finisat şi l-am amenajat la înalte standarde pe 3 nivele (demisol, parter înalt şi mansardă), toate prin profesionalismul, eficienţa şi talentul inginerului constructor Ion Gârleanu.

La proiectarea şi construcţia noului imobil şi-au adus contribuţia personală importantă: arhitect Lucia M. Juşca (proiect arhitectură), ing. Ilie Cotor (studiu geotehnic), ing. Kalman Cziszter, (expertiză tehnică), ing. Aurelian F. Rogoz (proiect rezistenţă), ing. Gheorghe Ghiţă (diriginte de şantier) şi ec. Antoniu I. David (contabilitate investiţii).

Acest nou imobil corespunde tuturor reglementărilor legale ale României şi U.E., finalizându-l în 30 martie 2002 când a avut loc deschiderea / inaugurarea festivă. La parter este amenajat cabinetul principal, sala de aşteptare şi grupurile sanitare. La demisol există toate anexele tehnice necesare din punct de vedere epidemiologic: boxa pentru curăţenie, camera pentru dezinfecţie, camera pentru sterilizare, spălătorie, uscătorie, centrală termică, hidrofor, filtre de apă, arhivă, vestiar asistente, etc.

La mansardă în perioada 2001 – 2005 a funcţionat sediul Filialei Regionale Banat a AMSPPR, asociaţie naţională reprezentativă, cât şi secretariatul local al preşedintelui AMSPPR din mandatul 2001 - 2006 . În anul 2005 am realizat o a doua reparaţie capitală a primului nostru imobil (acoperiş, izolaţii, tâmplărie, boiler, etc.).

În anul 2006 am început amenajarea spaţiului de la mansardă pentru stomatologie (vestiar medici, grup sanitar şi baie medici, boxă tehnică, instalaţii specifice, finisaje, mobilier, climatizare, etc.). În anul 2007 al treilea cabinet de la mansardă a fost dotat cu toată aparatura stomatologică necesară. Începând cu anul 2008 am început să utilizăm, după necesităţile pacienţilor noştri, în extra-program şi al treilea cabinet de la mansardă.

Imaginarea, proiectarea, construirea şi amenajarea de vîrf în perioada 2001 - 2002 a unui întreg nou imobil ca spaţiu cu destinaţie exclusivă medicală a constituit o premieră naţională din punct de vedere al investiţiilor realizate de stomatologia privată.

Prin noile noastre dotări şi cabinete amplasate în noul imobil am realizat un climat şi un ambient plăcut şi prietenos pentru toţi pacienţii noştri, optimizarea tuturor circuitelor funcţionale, condiţii deosebite de lucru pentru personal, respectarea normelor epidemiologice în vigoare, compatibilizarea cu buna organizare şi bunele practici ale cabinetelor stomatologice din Uniunea Europeană.

Inchide

1. Primul imobil 1991

2. În construcție 2001

3. La inaugurare 2002

4. În Cabinetul 2 din 2002

5. Anexe Tehnice Conform UE

6. În Cabinetul 3 din 2008

7. Lansare www.dentistdavid.ro 2010

8. 2012 An aniversar "AF Stoma 2D" 1992 – 2012

9. A fost odată un an aniversar 2013

10. De 20 de ani cu KaVo

De 20 de ani cu KaVo

Firma germană KaVo a fost înfiinţată în urmă cu 105 ani de Kaltenbach şi Voigt, devenind treptat după al II-lea Război Mondial lider european şi apoi mondial în aparatura stomatologică, oarecum identic cu firmele de vârf BMW şi Mercedes, inclusiv din punct de vedere al preţurilor produselor...

În anul 1991 când amenajam primul cabinet ne-am dotat la fel ca majoritatea colegilor pionieri ai privatizării stomatologiei, cu un unit românesc Dentior 5, producţie IOR, similar ca şi calitate cu autoturismul Dacia... Conştienţi de problemele de fiabilitate, piese de schimb şi service ale acestui unit, l-am îmbunătăţit încă de la montare… La prima noastră ieşire din ţară în acelaşi an, în concediu în Israel, am „gustat” prima oară calitatea KaVo cumpărând o turbină KaVo Super-Torque 625 D, la un preţ cu adevărat ameţitor pentru acea vreme, 800 USD, şi acesta fără TVA...

A fost o investiţie ce şi-a meritat toţi banii, instalând un circuit separat KaVo (furtune, presostat, manometru, pedală, etc.), turbina funcţionând cu o calitate germană în parametrii iniţiali până când am casat unitul IOR... În cei peste 20 de ani de funcţionare ai turbinei KaVo Super-Torque 625 D am schimbat rotorul doar de 3 ori, deci cam la 7 ani… şi aceasta la o solicitare medie de 25 pacienţi / tură şi 2 ture / zi, în primii 15 ani lucrând inclusiv sâmbăta ! Această fiabilitate Made în Germany din 1991 pare incredibilă pentru rotoarele turbinelor Kavo actuale, la care garanţia a scăzut în ultimii 10 ani la 6 luni…

Aprecierea calităţilor KaVo s-a realizat în mod inevitabil comparativ cu celebrul unit românesc Dentior 5, care după primii 2 ani de funcţionare se defecta săptămânal, o zi pe săptămână devenind în mod aleatoriu… nelucrătoare, în aşteptarea pieselor de schimb şi / sau a omului de service, spre disperarea pacienţilor amânaţi şi cu regretul pentru.... neuronii noştri decedaţi în mod prematur... Prin urmare în primăvara anului 1994 am luat decizia de a ne dota cu un unit nou de o înaltă calitate şi după studiul pieţei importurilor din România de la acea vreme am decis şi am cumpărat unitul KaVo Systematica 1069 T pe care lucrăm şi în prezent.

În vara anului 2014 aniversam 20 de ani de activitate intensă (tot circa 50 pacienţi / zi) pe unitul KaVo, caracterizat de robusteţe, calitate şi fiabilitate cu adevărat de vârf, firma germană meritându-şi cu adevărat dominaţia în clasamentele mondiale .

Desigur la aflarea preţului final stabilit împreună cu importatorul prin dotarea cu terminale de ultimă oră (piese cu fibră optică, cu push-button, compresor cu uscător de aer, sistem de aspiraţie chirurgicală independent, etc. ) prietenii, rudele şi colaboratorii ne-au spus că la o valoare de 52.000 DEM am fi putut să ne luăm orice fel de limuzină de lux din Europa... Replica noastră ca medici stomatologi privaţi a fost că lucrăm peste 14 ore pe zi pe unitul KaVo, în timp ce un autoturism îl conducem doar 3 - 4 ore pe săptămână… În plus o maşină scumpă costă inevitabil mai mult pe când un unit dentar competitiv este o dotare profesională prin care ne putem optimiza întreaga activitate a cabinetului, aducând de asemenea pentru tratamentele realizate un plus de calitate altfel greu de atins….

Utilizarea timp de 20 de ani a unitului KaVo a marcat şi unele premiere, unele plăcute, altele neplăcute… Enumerăm într-o ordine aleatoare: primul contract privat negociat cu adevărat, cu drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi, o placă electronică de peste 1.000 DEM arsă de variaţiile de curent din reţeaua Enel, alimentarea intermediară de atunci încoace a fiecărui unit cu surse UPS, înfundarea periodică a pieselor KaVo cu tartru şi depuneri aluvionare din apa noastră de reţea, instalarea de filtre de dedurizare şi de microfiltrare pentru circuitul de apă al unitului, tăierea tapiţeriei fotoliului de obiecte ascuţite din buzunarele onor clientelei, etc.

Experienţa noastră, bazată pe o mare aglomerare de pacienţi, a arătat că alegerea iniţială a unui unit de genul heavy-duty a fost justificată, KaVo Systematica fiind la fel de robust şi de funcţional în 2014 ca în primul an… Desigur, acest lucru s-a datorat şi reviziilor anuale, service-ului săptămânal, întreţinerii zilnice prin ungere a pieselor, întreţinerii tapiţeriei, etc.

Din păcate aprovizionarea în România cu piese de schimb KaVo nu s-a îmbunătăţit după aderarea la UE cum ar fost de aşteptat, ci a devenit şi mai greoaie şi mai de neînţeles… având în vedere mijloacele diverse, contemporane, ultrarapide de comunicare şi de transport între reprezentanţele româneşti succesive şi firma mamă din Biberach.

Spre exemplu, o turbină cu rotorul defect se predă reprezentantului local KaVo, care o trimite la firma centrală din Bucureşti, aceasta o trimite unicei firme abilitate KaVo pentru service, stă pe raft un timp, este analizată, i se pune „diagnosticul”, i se calculează costul piesei & manopera, beneficiarul este întrebat dacă acceptă costurile, se face comanda în Germania, vine marfa la Bucureşti, se schimbă piesa, se trimite înapoi la Arad... totul circa timp de 2 luni...! Cam ca pe la 1900…! În această secvenţialitate balcanică ce nu are absolut nici o legătură cu economia de piaţă şi cu lumea concurenţială, în Germania sau SUA cabinetul ori ar da faliment, ori ar da în judecată serviciile de întreţinere KaVo… Managementul actual al service-ului KaVo în România este nu doar dezastruos ci şi ruşinos pentru o companie de talie mondială pe care am comparat-o cu BMW sau Mercedes... Este greu de crezut că pentru 4 plăcuţe de frână sau 2 ştergătoare de parbriz plătite corect… trebuie să aştepţi la cei doi producători germani de automobile…două luni !

Din această lipsă de eficienţă şi de promptitudine a organizării service-ului KaVo România în realizarea unor reparaţii şi întreţineri absolut uzuale, au de suferit nu numai medicii stomatologi, care nu mai dispun de întreaga capacitate de funcţionare a unitului ci şi cei peste 7.500 de pacienţi înregistraţi ai cabinetelor noastre cărora nu li se pot începe, realiza şi / sau finaliza tratamentele uzuale necesare … Nu putem decât să sperăm că organizarea service-ului KaVo România va intra în atenţia şi / sau auditul unui departament german competent, în vederea optimizării sale în concordanţă cu bunele practici din UE de la nivelul anului 2014...

De aceea momentul aniversar al Cabinete Asociate AF Stomatologie 2D, „De 20 de ani cu KaVo”, companie germană de înaltă calitate ce ne-a adus mult profesionalism, este umbrit de service-ul îngrijorător de deficitar al acestei firme în România.

Dr. Svetlana David                       Dr. Voicu A. David
Medic specialist stomatolog        Medic specialist stomatolog

11. ANIVERSAREA STOMA 2D 25 DE ANI