ALEGERI U.E. - O UNIUNE EUROPEANĂ INSUPORTABILĂ

ALEGERI U.E. - O UNIUNE EUROPEANĂ INSUPORTABILĂ

În ultimi ani, U.E. a devenit din ce în ce mai insuportabilă, prin seria de încălcări succesive și foarte diversificate ale drepturilor fundamentale, consfințite în Declarația Universală a Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, document oficial semnat, ratificat și aplicat de multe decenii de toate statele membre ale U.E. Vom prezenta cîteva motive pentru care U.E. a devenit tot mai greu de suportat, prin modul anchilozat de funcționare(A - D) și prin reglementările aberante „progresiste” sau „neo-marxiste”(E - J) adoptate și impuse.

A. Aberația democrației utopice. Tratatul de la Roma din anul 1967 a fost poate pe atunci adecvat pentru Comunitatea Economică Europeană (ori Piața Comună, cum se mai numea). În Constituția U.E. o prevedere extrem de idealistă era (și este) că toate deciziile se adoptă prin unanimitate absolută de voturi. În lume unanimitatea (pseudo -) parlamentară (impusă prin servicii de securitate opresive) mai există în secolul XXI doar în cîteva țări absolutist - comuniste (China, Coreea de Nord, Rusia) sau cu dictaturi islamice (Afganistan, Iran). Nu credem că vreun cetățean al U.E. ar dori să trăiască în astfel de țări, nici că U.E. ar vrea să devină ca ele.

Această unanimitate (paralizantă) de voturi frînează luarea deciziilor, odată cu creșterea numărului de membri U.E. de la 6 în 1967 la 27 în 2023. Datorită acestei adevărate utopii din U.E. (similară cu cele descrise - în secolele trecute - de celebrii T. Morus, J. Swift, H.G. Wells, F. Kafka, J. Verne, A. Huxley, G. Orwell, R. Bradbury), România a primit în mod repetat șuturi în fund la aderarea la spațiul Schengen. Reforma U.E. constituțională este mai mult decît necesară, bazată pe democrație adevărată (clasică) și nu pe o unanimitate utopică, greoaie și nefuncțională. În democrațiiile reale minoritățile trebuie să își asume condiția și să accepte pentru un timp determinat deciziile majorității. Desigur că o majoritate simplă de 51% ridică multe probleme (vedem efectul procentului de doar 1% în plus favorabil pentru Brexit...) Adoptarea unei majorități decizionale de 66% ar fi mult mai democratică decît o unanimitate cvasi - dictatorială de 100% !

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

B. Ascunderea folosirii fondurilor subminează întreaga credibilitate a principiilor de bază ale Uniunii Europene. La achiziționarea de miliarde de vaccinuri anti Covid-19 din perioada 2020 - 2021, contractele negociate, cunoscute și semnate doar de Ursula Von Der Leyen au fost 95% secretizate de aceasta, pentru absolut toate persoanele alese și / sau angajate în U.E… Prin totalitarism faraonic și autocrație medievală, Von der Leyen s-a auto - considerat în mod scandalos mai presus de principiile U.E., de democrație, de Constituția U.E. și de mecanismele sale de control intern, fără ca nimeni să poată face nimic, tot datorită unor naive reglementări inițiale. Atunci nimeni nu își putea imagina că cineva va încerca / va putea / va reuși să încalce cu tupeu toate principiile de bază ale U.E.

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

C. Justiția U.E. auto – desființată prin blocajul paralizant în fața abuzului dictatorial descris mai sus. Ea se dovedește prin acest precedent handicapată, fără mijloace, practic penibilă și ca atare ignorabilă. Nu e mirare atunci că lideri naționali ca Viktor Orban rîd în nas deciziilor U.E., luînd măsuri economice și politice favorabile Federației Ruse invadatoare a unui stat suveran. Rusia roșie agresoare a spulberat cu o brutalitate asiatică toate tratatele și întregul drept european și internațional. Ce autoritate mai are în acest război hitlerist de cotropire Curtea Europeană de Justiție, ce asistă neputincioasă la încălcărilor tuturor legilor planetare, simultan cu mii de atrocități împotriva populaței civile ucrainiene ?

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

D. Politicile eșuate de migrație au rădăcini istorice diferite pentru diversele state U.E. Fostele țări maritime și coloniale nu au decît să își asume și să își gestioneze individual problemele multiple cu numeroșii migranții africani, asiatici, central și sud-americani, din orientul mijlociu, etc., care au fost foarte utili ca forță de muncă ieftină în trecutul industrial. Ce responsabilitate au numeroasele state membre U.E. (din centrul, răsăritul și nordul Europei) față de consecințele actuale ale exploatării de resurse și de forță de muncă de import din trecut ? Eșecul fostelor state coloniale, beneficiare de sute de ani de exploatare, de a integra cultural și civic - pînă azi ! - generațile 2 și 3 ale migranților din secolele XX - XXI este evident, prin nenumăratele atentate teroriste ale propriilor cetățeni islamici radicalizați. Fostele state coloniale din U.E. au eșuat prin ne-impunerea clară pentru emigranți a obligației de a respecta valorile, legislația, cultura, civilizația statelor de adopție, dimpotrivă permițîndu-le adevărate supra - drepturi. Este intolerabil ca în capitala U.E., la Bruxelles, să existe un cartier de migranți în care poliției îi este frică să intre pentru a instaura legea și ordinea. Desigur că o solidaritate U.E. propoțional distribuită statelor membre este etică în raport cu refugiații persecutați politic (dovediți) din alte țări non U.E.

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

E. Legislația aberantă de mediu. În U.E. au fost adoptate în timp o serie de reglementări pentru prevenirea poluării auto (Euro – Normele (1, 2, 3, ,4, 5, 6, ce mereu nu au fost suficient de bune….) Se încearcă prevenirea încălzirii globale, a topirii calotelor polare, prin reducerea utopică a emisiilor de carbon la 0 ! Mai nou aflăm că din 2035 în U.E. nu se vor mai produce decît automobile electrice !

Nimeni însă nu s-a întrebat și nu a analizat cît de poluantă este atît producerea cît și reciclarea acumulatorilor speciali din metale extrem de rare, nici de combustia lor accidentală ce nu poate fi stinsă (ca napalmul), nici de autonomia și fiabilitatea mașinilor, nici de standardizarea cuplelor de încărcare, nici de capacitatea rețelelor electrice publice de a suporta tehnic zeci de milioane de încărcări, nici de costurile volumului de energie electrică “pompată” în noii acumulatori auto.. La toate acestea răspunsurile sînt negative, subminînd din start principiile și funcționarea Acordului de la Tokio pentru mediu. O întrebare-cheie la care nici un „deștept” ecologist din UE nu are cum să știe să răspundă trebuie pusă într-un context bine definit. Să presupunem că noi - cetățenii majori, conștienți și responsabili din U.E. - facem absolut tot ceea ce este necesar pentru un aer curat, pentru oprirea poluării și a încălzirii globale, pentru copii și nepoții noștri.......

Cum face U.E. cea „progresistă” pentru a separa viitorul aer pur și perfect din Europa de aerul mizerabil, poluat, și toxic din Rusia, China, India, Indochina, Orientul Mijlociu, etc. ? Este capabilă oare U.E. cea perfectă să ridice pereți, cortine, perdele, separatoare verticale pentru aerul european - pînă în stratosferă ori chiar mai mult - astfel încît aerul „ideal” european să rămînă doar deasupra țărilor U.E. și pentru cetățenii U.E. - care au făcut eforturi și sacrificii pentru a-l obține ? Curat, nepoluat și neamestecat cu aerul migrator planetar ?? În domeniul automobilelor electrice activiștii de mediu din U.E. sunt niște idioți siniștri cu obsesii sectoriale, fără soluții globale pentru o planetă extrem de diversă economic, politic și cultural, aproape imposibil de gestionat în ansamblul ei.

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

F. Favorizarea minorităților L.G.B.T.Q. U.E. a început prin a aproba căsătoriile civile oficiale între persoanele de același sex subminînd astfel în mod direct instituția familiei. A urmat apoi aprobarea pentru aceste așa zise „familii” a adopției de copii, inclusiv sugari și bebeluși... Pentru a nu „jigni” aceste neo-„familii”, s-a interzis utilizarea termenilor biologici și istorici de bărbat și femeie, discriminanți pentru L.G.B.T.Q., la fel a termenilor de mamă și tată, ce trebuie înlocuiți mai nou cu părinte 1 și părinte 2.... Trans-sexualilor li s-a acordat fericirea supremă: dreptul la schimbarea chirurgicală, medicală și farmaceutică de sex, plătită (deocamdată) din fonduri personale.Recent un bărbat din cuplul gay a primit dreptul la purtarea de sarcină, aberație anatomică și funcțională majoră cu un eșec garantat 100%....Fără a mai aminti tentativa de educație sexuală precoce a copiilor sub 10 ani, (deocamdată eșuată), inițiată de progresiștii și avangardiștii de la noi, la vîrste cînd diferențierea sexuală nu se află psiho - somatic decît într-un stadiu primordial.

Minorităților sexuale L.G.B.T.Q. li s-a aprobat de U.E. absolut tot ce le-a trecut prin cap, numai să fie ele „fericite” și mulțumite cu „alegerile” lor și să voteze.... desigur cu așa zișii „progresiști” promotori....În această procedură super-relaxată, nu s-a ținut deloc și nu se ține în continuare seama de majoritățile cu familii normale, care nu sînt la fel de încîntate cu această adevărată dinamitare a conceptului și a realității de familie tradițională. Sutele de mii de ani de evoluție biologică, miile de ani de istorie culturală și de credințe religioase nu au contat pentru U.E., majoritarii trebuind să accepte și să se supună tăcuți deviațiilor minorităților L.G.B.T.Q.

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

G. Discriminarea în U.E. creștină. Componența statistică oficială pentru religii arată că U.E. este majoritar creștină. În Uniunea Europeană după ultimele recensăminte avem statistic 72% creștini, 24% agnostici / atei, (complet neinteresați de religie ), sub 2% musulmani, sub 3% alte religii. Doar Albania, Bosnia și provincia Kosovo, (care nu fac parte în U.E.) au mulți musulmani…

Și atunci ce este cu acest pupincurism U.E. la adresa unei religii absolut minoritare în Europa ? În școlile publice și / sau catolice cu tradiție s-a interzis afișarea crucifixului în spatele catedrei, ca nu cumva să fie „jigniți” elevii și părinții lor islamici. Din aceleași motiv este interzisă purtarea de elevii europeni de cruciulițe și simboluri creștine.... Am dori să știm oficial de la U.E. dacă reciprocele sînt valabile în școlile din țările musulmane, urmate de elevi de alte religii ? Este scoasă oare acolo simbolistica musulmană pentru a respecta pe creștini ?

În cantinele școlilor frecventate de elevi islamici ca și în cele pentru refugiații palestinieni, sirieni, etc. se servesc automat în paralel și meniurile „halal”, meniuri religioase specifice cultului musulman. Se întîmplă oare la fel, printr-o firească reciprocitate, în țările islamice, în care creștinii sînt minoritari ? Nici vorbă ! Mai mult, o angajată musulmană a unei firme din U.E. a cîștigat procesul cu angajatorul pentru că nu avea voie să poarte îmbrăcăminte musulmană și să se roage la ore islamice în timpul programului de muncă pentru care era plătită…

Recent au fost interzise în U.E. manifestările publice, tîrgurile, obiectele promoționale, imprimatele de celebrare cu ocazia marilor sărbători creștine Crăciunul și Paștele, nu cumva să fie „afectată ” minoritatea islamică... A fost oare adusă minoritatea musulmană de 2% cu forța în Europa ? Numeroșii muncitori turci din anii 70 au venit neobligați de nimeni în Germania, pentru o viață evident mai bună și nu s-au mai întors.....La fel emigranții islamici din statele zonei Maghreb în Franța, etc. Este vorba de același eșec mizerabil al U.E. de a impune clar și oficial emigranților de alte religii respectul față de obiceiurile, credințele, religia țărilor U.E. ce i-a primit omenește.

Minoritățile religioase islamice din U.E. beneficiază de adevărate supra - drepturi pe care majoritarii creștini, individual și instituțional, sunt obligați să le respecte, fără să fi fost vreodată direct întrebați.

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

H. „Diversificarea” alimentară în U.E. Nimic mai scîrbos decît modul în care UE își tratează cetățenii din punct de vedere al ceva atît de esențial ca alimentele. retrospectiv am asistat de cînd sîntem membri U.E. la discriminarea cronică între vechile și noile state membre, prin aplicarea de standarde de calitate diferite pentru același produs alimentar, avînd la bază ingrediente diferite, procesări diferite și calități diferite între (de exemplu) Germania și România. În aceste cazuri de aceleași produse cu calități diferite, Directoratul U.E. Protecția Consumatorului nu a făcut absolut nimic și a lăsat discriminările – probabile la mii de produse – să continue și în prezent. Aceasta este însă doar o primă palmă mai veche dată României de instituțiile U.E.

Promovarea alimentară a viermilor, larvelor, gîndacilor, greierilor și lăcustelor și a produselor derivate s-a făcut cu o seninătate cutremurătoare, ce a ignorat și sfidat toți cei peste 2.500 de ani de tradiție culinară, impusă de clima, cultura și civilizația Europei, vîrf de lance al progresului planetar….U.E. ne propune în prezent tot felul de soluții disperate la „posibila viitoare mare foamete”. Ele sînt probabil adecvate, folosibile și aplicabile pentru colectivitățile din alte culturi, aflate unele la limita subzistenței în Africa, Asia, America de Sud, etc. Europa este însă altceva. U.E. nu are nici un drept, nici legal nici moral, să asimileze țările membre cu societățile aflate încă - din păcate - în curs de dezvoltare, nici să impună propriilor cetățeni U.E. soluții extreme - ce pîngăresc tradițiile.

Și nu în ultimul rînd U.E. ne agresează cu propunerea de alimente clonate. Carnea clonată, crescută din celule bovine înmulțite în medii de cultură adecvate, zice Elon Musk că ar avea același gust. Nu are decît să o mănînce el... Carnea clonată nu are însă în nici un caz același parcurs genetic și biologic ca cea produsă în mijlocul naturii... Promotorii cărnii clonate uită faptul că vechiul experiment cu oaia Doly a fost interzis prin lege, ca și orice fel de experiențe cu ființe vii clonate (animale și oameni) atît în U.E. cît și în SUA . Se pune întrebarea etică și filozofică dacă o ceafă de porc realizată prin clonare Este porc sau Nu este porc…. Nu sîntem de acord să nu se mai prepare mezeluri gustoase și tradiționale, ci să se cumpere de la supemarketurile „progresiste” cîrnați ori tobă din celule clonate…

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

I. Tentativa U.E. de desființare a monedei. Este o măsură samavolnică și opresivă cu adevărat de Big Brother, cu o bătaie foarte lungă… În momentul în care toate tranzacțiile, de la cumpărarea de pătrunjel sau telemea la cea de ghiocei sau mărțișoare vor fi fără numerar, toți cei care au de vînzare cu amănuntul produse mărunte (pentru a supraviețui) vor avea noi obligații și dependențe. Ei vor avea nevoie să dețină: computer, internet, antivirus, cont, telefon mobil de ultimă generație, aplicații, cititor de card, service pentru cititor, etc, toate acestea constituind din start o adevărată și uriașă piață de desfacere, și doar pentru aceste produse intermediare…..

În al doilea rînd înregistrarea prin bănci a întregului consum din U.E. (format din peste 500 de milioane de cetățeni) va oferi atît băncilor cît guvernelor posibilitatea evidențierii unor profile de comportament și de consum foarte precise, utilizate în prezent doar de marile companii cu comerț online. Prin aceasta se vor putea manipula, controla și dirija consumatorii în direcții infinite, ce vor deveni rapid consumatori complet captivi, ceea ce înseamnă practic controlul total al cetățenilor pe baza cunoșterii consumurilor lor curente.

Nu a fost de aceea foarte neașteptat ca într-o țară superdezvoltată și bancară prin excelență ca Elveția să se organizeze un referendum împotriva desființării banilor fizici, prin care s-a votat inclusiv introducerea în Constituție, ca drepturi, a alternativelor de plată numerar / cont. Tentativa U.E. de eliminare a banilor fizici deocamdată a eșuat.

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

J. Orașele U.E. de 30 de minute sînt o altă enormă aberație ecologistă. Inspirați din eficiența carantinelor din pandemia Covid- 19, (fundamentate pe frica de boală și de moarte), „progresiștii” neomarxiști din U.E. au imaginat adevăratele orașe – lagăr ale viitorului nostru ‚luminos”. Din orașul – temniță nu mai este nevoie să se iasă, în el existînd tot ce e necesar: creșe, grădinițe, școli, cabinete medicale, spital, poliție, pompieri, mall, piață, cinema, ștrand, parcuri, terenuri de sport, fabrici, crematorii....Tot ce e teoretic necesar vieții, pe o rază de maxim 2-3 km. Viteza medie de mers pe jos a omului fiind de 5 km în 60 minute, în cel mult 30 de minute așa un oraș poate fi traversat pe jos / cu bicicleta în orice sens, fără automobile poluante și fără probleme cu parcările. Nu știm cum va fi turismul de week-end.

Nu se precizează condițiile de ieșire din perimetru, circulația în afara orașelor - lagăr fiind permisă probabil doar cu aprobări ca în pandemie. Toți cetățenii din orașele - lagăr vor purta inevitabil brățări electronice de control a deplasării, identice cu ale infractorilor cercetați (încă) în stare de libertate. Proiectul oribil U.E. de orașe - lagăr „închise” din fericire a fost deocamdată lăsat deoparte.

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

CONCLUZII MAJORE

Prevederile tot mai birocratice din numeroasele Directive U.E. sînt utopice și agresive, propunînd și impunînd propriilor cetățeni un viitor apropiat și îndepărtat în care principiile de bază umaniste sînt treptat elininate. Reglementările legiferate de U.E. nu mai sunt orientate pentru binele, bunăstarea și fericirea personală a cetățenilor săi ci doar spre controlul, dirijarea și obligarea locuitorilor țărilor membre U.E. la obediență și sacrificii individuale, în numele unui „bine colectiv” abstract, nesigur și foarte îndepărtat. Prin măsurile legislative descrise mai sus U.E. vrea să impună cetățenilor săi o maximă și multiplă egalizare, o nivelare a diversității specifice (individuale și naționale din statele membre) la toate nivelele: transport, familie, religie, alimentație, bani, orașe, astfel ca prin reducerea progresivă pînă la dispariție a drepturilor și libertăților fundamentale, controlul continental al U.E. să se instaureze inexorabil.

Multe reglemetări U.E. nu sînt decît reluări, extrapolări și adaptări tehnocratice ale vechilor concepte sinistre marxist – leniniste, în care cetățeanii au fost tratați ca niște simple roțițe, neglijabile în uriașul și „mărețul” drum spre „progres”. Despre acest „progres” socialist populația din 11 țări membre mai noi ale Uniunii Europene (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, România, Bulgaria, Croația) poate depune zeci de milioane de mărturi despre suferințele lor de decenii... Acest „progres” a fost trăit cu vîrf și îndesat peste 50 de ani, el fiind desființat definitiv din fericire prin eșecul comunismului în 1989. Așa zișii „progresiști” de azi, cum se auto-definesc prin ceea ce fac, nu sunt decît variante ascunse și totalitare ale marxiștilor și comuniștilor îngrozitori de ieri.

Neo - marxiștii din 2024 visează probabil la introducerea cît mai rapidă în țările U.E. a modelului de Credit Social de Bună Purtare, sistem de control pe care Partidul Comunist Chinez îl aplică nemilos populației sale atent supravegeată video în ultimii zece ani.

ÎNTREBĂRI DIFICILE

Sînt legate în mod direct și se referă la apropiatele alegeri europene din 09 iunie pentru Parlamentul U.E.

  1. Dacă noi vom merge, dacă vom participa la votul pentru alegerile U.E ? Răspunsul este pozitiv, da, vom participa, deoarece votul este singurul mijloc democratic pentru a genera apariția de schimbări pozitive în Constituția și Legislația U.E.
  2. Pe cine să alegem, ce reprezentanți și ai cărui partid, care să lupte cu mijloacele parlamentare ale U.E. pentru anularea / modificarea nenorocirilor neo-marxiste descrise mai sus ? Greu de spus deocamdată, în lipsa unor platforme politice, programe electorale, însoțite de largi dezbateri publice despre obiectivele candidațior / partidelor pentru Parlamentul U.E.
  3. Dacă nu cumva alegerile pentru U.E. vor fi umbrite / eclipsate / marginalizate de simultaneitatea cu alegerile locale, atenția votanților fiind captată complet de programele / luptele competiției locale, alegerile pentru U.E. devenind formale ?
  4. Cine sînt cei care candidează cu scopul public declarat de a reforma Constituția și Justiția U.E., care vor să corecteze prevederile aberante și abuzive legate de mediu, emigrație, familie, religie, alimentație, monedă, orașe ?

Răspunsul la această ultimă întrebare este dificil și simultan descurajant. Deoarece din cei 33 de euro - parlamentari români actuali din U.E., doar 3 (sub 10%, Tudor Ciuhodaru, Maria Grapini, Cristian Terheș...) au ridicat în ultimii 5 ani în plenul Parlamentului U.E. probleme adevărate și urgente pentru cetățenii U.E., pentru români și pentru România...

Ce demersuri pozitive a avut în cei 5 ani de mandat Comisarul European pentru Transporturi, A. Vălean ? Nu știm nici una. În cei 5 ani, cu ce importante activități s-a ocupat Procurorul Șef al U.E., L. C. Koveși ? Ce au făcut „marii parlamentari” trimiși în U.E. de cetățenii români - personaje incolore, inodore, insipide și mute ca Băsescu, Cioloș, Ponta, Falcă ? Nu putem cita nici o activitate a lor.

DUBLUL CLIVAJ DIN U.E.

Lipsa de interes și de implicare a marii majorități a aleșilor în U.E., ce doar stau în fotolii și votează mecanic decizii contrare intereselor cetățenilor și națiunilor proprii, (în urma unor înțelegeri obscure / oculte între marile alianțe de grupuri parlamentare) a dus la un dublu clivaj. Primul clivaj este între Uniunea Europeană și cele peste 500 de milioane de cetățeni simpli ai Uniunii, care nu se mai simt deloc reprezentați sau aberant reprezentați în ultimii ani. A doua falie este între Uniunea Europeană și statele sale membre, ale căror parlamente și guverne fac cu dificultate față transpunerii în legislația națională a avalanșei de reglementări U.E. utopice și nerealizabile. Vor putea oare noii aleși să umple aceste fracturi din interiorul UE, care îi subminează atît credibilitatea cît și eficiența ?

Dacă doar sub 10% din parlamentarii români din U.E. și-au onorat prin activități mandatul, cum vom putea noi să alegem din noile grupuri de candidați, unii despre care le știm deja “eficiența”, alții despre care nu știm încă absolut nimic ?

Pentru că pînă la data prezentei nici un candidat și nici un partid nu și-au prezentat programele politice pentru activitatea lor viitoare în Parlamentul U.E., astfel ca votanții români să îi voteze interesați și în cunoștință de cauză.

Oare acești candidați nu vor decît să fie niște spectatori de lux la Bruxelles, cu legitimații și cu remunerații grase ?

NU ÎN AȘA O UNIUNE EUROPEANĂ VREAU SĂ TRĂIESC.

Arad, 26 Aprilie 2024

Dr. Voicu A. David

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ : DEIFICARE ȘI ICONOCLASM

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ : DEIFICARE ȘI ICONOCLASM

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ RĂSPUNDERE ȘI ETICĂ

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ RĂSPUNDERE ȘI ETICĂ

De 30 de ani cu I.T.

De 30 de ani cu I.T.
Pionierat

REFLECȚII ÎN PREJMA UNEI POSIBILE RETRAGERI

REFLECȚII ÎN PREJMA UNEI POSIBILE RETRAGERI

ȘAPTE MOTIVE PENTRU ÎNCHIDEREA CONTULUI LA RAIFFEISEN BANK

ȘAPTE MOTIVE PENTRU ÎNCHIDEREA CONTULUI LA RAIFFEISEN BANK

DE LA PANDEMIE LA DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

DE LA PANDEMIE LA
DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

M-AM SĂTURAT DE U.E.

M-AM SĂTURAT DE U.E.
( CE I S-A „CONFISCAT” ȘI CE „A PRIMIT” STOMATOLOGIA )

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

DE UN AN ÎN PANDEMIE din traumă în traumă

DE UN AN ÎN PANDEMIE
din traumă în traumă

Introducere

INTRODUCERE

Medicii CabinetuluiDR. SVETLANA DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG 


DR. VOICU A. DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

Orar de lucru Cabinet

DR. SVETLANA DAVID
LUNI, JOI: 15:00 – 20:00
MARŢI: 10:00 - 14:00

DR. VOICU A. DAVID
LUNI: 10:00 - 14:00
MARŢI, MIERCURI: 15:00 - 20:00
VINERI: alternativ