De 30 de ani cu I.T.

De 30 de ani cu I.T.
Pionierat

Recent am realizat că din 1993, de 30 de ani, Cabinetele Asociate AF Stomatologie „2D” și subsemnatul „conviețuim” armonios cu Tehnologia Informației. Cabinetele ca utilizatori iar subsemnatul și ca analist / designer de softuri specializate.

Încă din toamna lui 1992, primul an de activitate privată, a devenit evidentă nevoia de a simplifica şi a eficientiza evidenţa medicală şi financiară a cabinetului. În primul rînd era vorba despre înregistrarea corectă și completă a datelor medicale și financiare (înregistrarea manuală pe Registrul de Consultații fiind stupid de repetitivă iar pe Fișele de Consultație la fel de greoaie). În al doilea rînd aveam nevoie de acces rapid la date cît și la gestionarea, prelucrarea și analiza lor statistică.

Din ianuarie 1993 am analizat toate cerinţele şi am imaginat arhitectura unei aplicații, scrise de ing. G. Petrov sub coordonarea și verificarea mea. Aplicația de evidenţă medicală și financiară Stoma PC a fost testată, fiind instalată începând cu octombrie 1993. AF Stoma 2D a devenit probabil primul cabinet stomatologic privat din ţară care s-a informatizat. În acea vreme nu exista Windows, ferestre, fonturi, foldere, CD writer, stick, etc. şi cu toate acestea programul scris în DBase a funcţionat mai mult decât satisfăcător în anii următori. Nu exista nici mouse iar selecțiile se făceau de pe tabelele separate pentru pacienți, diagnostice și tratamente, folosind săgețile stînga-dreapta și sus-jos ale tastaturii, urmate de comanda Enter...

În 1993 softul a fost prezentat în premieră (pe diapozitive !) la al II-lea Congres Internațional de Stomatologie al A.M.S.L.P.R. (Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Liberă Practică din România) în lucrarea „Organizarea eficientă a înregistrării datelor medicale și financiare ale cabinetului stomatologic privat cu ajutorul computerului.”

În 1995 am publicat în revista „Arta Stomatologica” a A.M.S.L.P.R. articolul „Computerul în Stomatologie”, (partea I ), ce prezenta cele 15 avantaje majore ale Tehnologiei Informației : ordine, profesionalism, fidelitate, comoditate, adaptabilitate, rapiditate, sinteză, eleganță, siguranță, liniște, contabilitate, comunicații, dezvoltare, raportare.

În 1996 am publicat în revista „Arta Stomatologica” a A.M.S.L.P.R. articolul „Studiu comparat al posibilităților de înregistrare a evidențelor primare ale cabinetului privat”. Pentru o medie de 250 zile lucrătoare / an / medic, completarea Registrului de Consultații necesita 22 zile / an / medic, completarea Fișei Stomatologice cerea 18 zile / an / medic iar utilizarea PC-ului reprezenta 2 zile / an / medic. Rezultatele pozitive ale utilizării programului erau evidente, eliminarea formularelor medicale şi financiare scrise tradiţional de mână (prin listarea celor emise de PC) economisind 10% din timpul de lucru zilnic la cabinet (respectiv pentru o medie de 7 ore de lucru / zi, o economie de 40 de minute / zi !).

În timp, evoluţia Tehnologiei Informației a dus la apariţia de PC-uri din ce în ce mai competitive (386, 486, 586, Pentium I, II, III) toate însoţite de dezvoltările Microsoft: Windows 95, 97, 98, etc. atât configuraţiile hard cât şi softurile aferente făcând obiectul investiţiilor succesive în I.T. ale cabinetului nostru.

Din 1996 datorită progresului I.T. programul Stoma PC a trebuit anual compatibilizat cu noile dotări succesive hard şi soft, suferind numeroase convertiri (în Fox for Windows, VisualStudio, etc.) care au limitat treptat şi progresiv funcţionarea integrală a tuturor aplicaţiilor existente, devenind Stoma for Windows, identică ca aspect și funcționare cu prima variantă.

În 1998 am publicat în revista „Arta Stomatologica” a A.M.S.L.P.R. partea a II-a din „Computerul în Stomatologie”, articol în care analizam evoluția hardware / software din ultimii ani, viitorul raportărilor medicilor contractanți către noua Casă de Asigurări Sociale de Sănătate, perspectivele enorme ale Internetului și comunicațiilor. Toate eforturile mele de promovare a beneficiilor Tehnologiei Informației în rîndul colegilor au avut un foarte slab ecou, majoritatea rămînînd „scriitori de Registre”.

În 1999 am instalat adresa de e-mail și am achiziționat primul telefon mobil.

Dezvoltări

În anii următori Tehnologia Informației a evoluat enorm din punct de vedere hardware prin creșterea continuă a capacității de stocare a datelor simultan cu sporirea vitezei de operare. Din punct de vedere al software-lui destinat persoanelor fizice și juridice, aplicațiile Tehnologiei Informației s-au diversificat enorm, devenind treptat accesibile atît indivizilor cît mai ales companiilor, care utilizînd milioane de aplicații s-au globalizat, la nivel de producție, desfacere, marketing, etc.

În 2010 Cabinetele Asociate AF Stomatologie „2D” au inaugurat site-ul www.dentistdavid.ro realizat de firma Icetech căreia i-am desenat harta site-ului și i-am furnizat primele materiale scrise și fotografiile. Alimentat periodic cu editoriale și documente importante (ce nu se șterg ci se acumulează stratificat), site-ul este destinat informării permanente a pacienților.

În 2011 Stoma 2D a început să utilizeze aplicația de vizualizare / prelucrare al radiografiilor digitale Scanora 3.2.6 instalată gratuit de firma MedXray, o adevărată revoluție în domeniu, filmele radiologice clasice sufocînd practic cabinetul.

În 2012 Stoma 2D a achiziţionat un nou PC având instalat Windows 7, funcţionarea programului Stoma for Windows ce împlinea 20 de ani devenind extrem de greoaie şi de obositoare pentru întregul personal, fiind evident necesară o înnoire.

În 2013 am început o colaborare deosebit de eficientă cu ing. Tiberiu Horvath, pentru a realiza un pachet de aplicaţii care să corespundă cât mai exact atât necesităţilor cabinetelor noastre, cât şi noilor reglementări şi legislaţii. S-a început prin corectarea în comun a unor erori din înregistrările precedente, urmînd apoi preluarea tuturor datelor din perioada 1993 – 2013. După numeroase designuri și firește testări, la sfârşitul lui octombrie 2013, varianta finală a noii aplicații Stoma eXactonly a fost instalată pe PC-ul cabinetului şi înregistrările în vechiul program au fost sistate.

Noul program de evidenţă deţine numeroase aplicaţii benefice pentru toţi participanţii la actul medical, atât pentru pacienţii înregistraţi cât şi pentru personalul medical care exploatează sistemul. Din punct de vedere al reglementărilor C.M.D.R. , există modelele actualizate obligatorii ale Acordului pacientului informat şi Chestionarului de stare generală de sănătate transpus în Antecedente, care se afișează implicit. Un eveniment neplăcut, enervant și de neînțeles a fost refuzul constant al firmei finlandeze Soredex, deșinătoare a softului Scanora 3.2.6, de a accepta conectarea cu noul soft de evidență. Noi am propus ca la un singur click al utilizatorului pe numele pacientului să se deschidă simultan datele sale medicale și financiare împreună cu arhiva imagisticii radiologice digitale, fapt care nu s-a realizat.

Principalele baze de date din Stoma eXactonly sunt conținute în listele cu pacienţi, cu diagnosticele stomatologice și cu tratamentele de specialitate practicate. Bazele de date auxiliare sunt Medicamentele din farmacii recomandate de medicii cabinetului, Medicamentele Trusei de urgenţă pentru afecţiuni generale a C.M.D.R. și Lista cu dezinfectantele utilizate în cabinet. Toate includ în premieră termenul de garanţie, orice expirare afişîndu-se imediat pe monitor, pentru reaprovizionare.

Pentru fiecare pacient la începutul, în timpul sau / şi la sfârşitul tratamentelor se pot tipări în mod facultativ formularele medicale specifice: bilete de trimitere, adeverinţe medicale, reţete medicale, fişe stomatologice, recomandări post- terapeutice, fişe protetice de laborator (ale cabinetului / ale tehnicianilor dentari), etc.

La fel de importante sunt în Stoma eXactonly aplicaţiile financiare reglementate de Codul Fiscal, respectiv tipărirea chitanţelor, în mod opţional a facturilor, realizarea automată şi tipărirea zilnică a Registrului Jurnal de Încasări şi Plăţi, programul fiind conceput pentru persoane fizice respectiv pentru evidenţa contabilă în partidă simplă, existînd și varianta persoane juridice.

O importanţă practică la fel de mare pentru utilizator (medic stomatolog sau asistentă medicală) o are aplicaţia de pre- vizualizare, verificare şi eventuală corectare a înregistrărilor de date, (respectiv diagnosticele identificate, tratamentele efectuate şi costurile aferente), înainte de salvarea, memorarea și tipărirea oricăror înregistrări.

În 2016 am achiziționat prin firma MedXray de la D.D.I. din Iași aplicația Scanora 5.2.6 de stocare nelimitată / prelucrare radiografii digitale în format dcm, și pentru acest program firma finlandeză maifestînd aceeași opacitate la solicitările noastre de conectare. Tot în 2016 am instalat un al doilea PC, server, realizînd rețeaua de date și imagini între cabinetele 2 - 3.

În 2017 în urma proiectului nostru firma eXactonly a realizat un o nouă aplicație performantă de statistică conectată cu softul de evidență din 2013, astfel că putem realiza oricînd analize orizontale, verticale, temporale, cantitative și calitative a întregii activități. Tot în 2017 am înregistrat pe PC-ul din cabinet pacientul cu numărul 8.000.

În 2020 – 2021 în pandemia Covid-19 am fost printre puținele cabinete din Arad care s-au dotat cu Nebulizatorul Diosol Generator prin care am realizat folosind substanțe biocide specifice o dezinfecție zilnică de nivel înalt al aerului din cabinete, protejînd pacienți, personalul și colaboratorii.

În 2022 în urma modificărilor normelor tehnice de sterilizare am purtat o corespondență foarte eficientă, deschisă și clarificatoare cu Directorul General al Ministerului Sănătății, dr. Amalia Șerban. În urma acestei corespondențe am imaginat cu ing. Tiberiu Horvath o aplicație adiacentă denumită Documentarea Electronică a Trasabilității Procedurilor de Sterilizare.

Beneficiind pe deplin în ultimii 30 de ani de evoluția Tehnologiei Informației am avut șansa de a asigura pacienților noștri facilități și dotări care au oferit siguranță și încredere pe timp îndelungat.

Accesul instantaneu la înregistrările diagnosticelor puse și la tratamentele stomatologice pe care medicii cabinetului le-au efectuat în ultimii 30 de ani (istoricul dentar personal) permite oricând evaluări şi estimări importante, atât pentru fiecare pacient deja înregistrat cât şi pentru fiecare unitate dentară a acestuia în parte.

Folosind intens cît mai multe posibilități ale Tehnologiei Informației am adus un plus semnificativ de calitate şi profesionalism întregii noastre activităţi stomatologice private prin ordine, transparenţă şi posibilități de feed-back.

Arad, 21 Iul 2023

Dr. Voicu A. David

REFLECȚII ÎN PREJMA UNEI POSIBILE RETRAGERI

REFLECȚII ÎN PREJMA UNEI POSIBILE RETRAGERI

ȘAPTE MOTIVE PENTRU ÎNCHIDEREA CONTULUI LA RAIFFEISEN BANK

ȘAPTE MOTIVE PENTRU ÎNCHIDEREA CONTULUI LA RAIFFEISEN BANK

DE LA PANDEMIE LA DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

DE LA PANDEMIE LA
DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

M-AM SĂTURAT DE U.E.

M-AM SĂTURAT DE U.E.
( CE I S-A „CONFISCAT” ȘI CE „A PRIMIT” STOMATOLOGIA )

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

DE UN AN ÎN PANDEMIE din traumă în traumă

DE UN AN ÎN PANDEMIE
din traumă în traumă

Introducere

INTRODUCERE

Medicii CabinetuluiDR. SVETLANA DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG 


DR. VOICU A. DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

Orar de lucru Cabinet

DR. SVETLANA DAVID
LUNI, JOI: 15:00 – 20:00
MARŢI: 10:00 - 14:00

DR. VOICU A. DAVID
LUNI: 10:00 - 14:00
MARŢI, MIERCURI: 15:00 - 20:00
VINERI: alternativ