REFLECȚII ÎN PREJMA UNEI POSIBILE RETRAGERI partea 1

REFLECȚII ÎN PREJMA UNEI POSIBILE RETRAGERI
partea 1

„Pe cînd e omu-n miezul vieții lui
m-aflam într-o pădure-ntunecată
căci dreapta mea cărare mi-o pierdui.

Amar mi-e să vorbesc cît de-nfundată
pădure-a fost, încît de-a ei cumplire
gîndind la ea mi-e mintea-ncrîncenată!

Un strop mai mult de-amar și m-ar răpune!

Dar pînă să v-arăt a mea scăpare,
eu de-alte stări văzute-n ea voi spune."

Dante Alighieri -,,Divina Comedie" -,,Infernul" (1320)
Traducere - George Cosbuc (1910)

Mi-a plăcut foarte mult cum a început Dante acum 700 de ani poemul „Infernul", prin multele sale asemănări simbolice cu lumea de azi. Am aniversat în anul trecut 40 de ani de practicare a profesiei: încă din 1982, din anul III de facultate realizam tot felul de tratamente uzuale: obturații, anestezii, pulpectomii, extracții, coroane, punți, proteze, etc.. Am aniversat de asemenea în 2022 împlinirea a 30 de ani de practicare exclusiv în sistemul privat, în care relaţiile umane şi profesionale cu pacienţii noştri au devenit din ce în ce mai profunde.

DUPĂ 40 DE ANI. Am activat în această „pădure" cu specific românesc 4 decenii. Am început ca privați în 1992, liberi, fără nici o reglementare, ajungînd în 2022 la o adevărată sufocare în birocrație provenită din U.E., respectiv peste 20 de dosare / autorizări anuale... De aceea după 40 de ani începi să te gîndeşti inevitabil (şi) la o posibilă retragere, parțială sau totală, din acest codru"... În timpul aceastei introspecţii şi sinteze se nasc numeroase stări” şi trăiri care îndeamnă la reflecții ulterioare. Aceste stări" ale conştientului şi ale conştiinţei se referă simultan, simbiotic şi sinergic la tandemul inseparabil medic - pacient. Reflecțiile de mai jos se referă desigur doar la stomatologie, specialitate medicală în care pacientul poate fi tratat în general de la A la Z de același medic. lată cîteva concepte sau „stări".

ÎNCREDEREA. Un prim concept cu siguranță major este cel al încrederii pacientului în medicul său, care ia naştere prin numeroase şi repetate întîlniri, discuții, investigații, diagnostice, tratamente şi probe. În urma acestora pacientul constată mereu că nu i se întîmplă nimic rău, că nu îl mai doare, nu mai este edemațiat, dimpotrivă că îi este mai bine, că diferitele sale afecțiuni sînt treptat rezolvate.

Indiferent de frecvența programărilor la cabinet, impusă de complexitatea disfuncțiilor fiecăruia, refacerea aspectului estetic, restabilirea capacității masticatorii, a altor funcții mai puțin vizibile - în ansamblu îmbunătățirea stării de sănătate dentară - toate duc la o creştere treptată şi progresivă a încrederii pacientului în medicul său curant.

Una din cele mai mari satisfacții morale este atunci cînd pacienții vin şi spun cu încredere: „Nu îmi mai explicați nimic, faceți vă rog ce ştiţi ce este mai bine pentru mine, eu mă supun necondiționat, deoarece m-ați rezolvat foarte bine acum 5 - 10 (15, 20, 25...) ani!

SPERANŢA. Pacienții vin uneori la medic cu speranța uriaşă că toate afecțiunile lor vor fi tratate şi starea lor de sănătate orală va fi restaurată integral ca în urmă cu 10-20 de ani. Nu este uşor să abordezi această speranță, dealtfel legitimă, fără a o demola complet, ea fiind adeseori subminată de numeroşi factori, pe care numeroase persoane nu știu, nu vor sau nu pot să îi (re)cunoască.

Poate fi lipsa de autoreflecție și de autoconservare a pacientului, care se neglijează perioade lungi de timp, pe motiv că nu are dureri, că se poate şi aşa, că va merge cîndva la medicul lui, care este probabil foarte bun... Alţi pacienți nu sunt conştienţi de faptul că omul avansează în vîrstă ca întreg, că procesul de îmbătrînire şi uzură are loc treptat şi simultan pentru toate organele, apărînd şi suprapunîndu-se noi, diferite şi multiple afecțiuni, toate cu legături mai mult sau mai puțin vizibile / directe cu sănătatea orală...

Pe de altă parte posibilitățile actuale ale ştiinţelor medicale sunt în mod inevitabil în orice moment istoric limitate, ca şi capacităţile financiare ale sistemelor de asigurări de sănătate (publice şi/sau private) de a finanța orice fel de tratament, indiferent de costuri.

Toate aceste limitări este necesar să fie explicate cu mare grijă şi pe înțelesul fiecărui pacient. În acest mod sperata nefondată a refacerii unor tratamente la aceiași parametri ca în urmă cu decenii este diminuată cu tact şi realism. Motivul uşor şi direct observabil este că unii dinți pot fi grav bolnavi şi compromişi. În acest sens medicina bazată pe dovezi ne pune la dispoziție azi investigații digitalizate, cu ajutorul cărora putem să mărim, să măsurăm şi să evaluăm dinții și țesuturile din jur, prezentînd pacientului situațiile sale concrete.

Speranța nemărginită a pacientului este de aceea inevitabil remodelată în concordanţă cu diagnosticele identificate, devenind o speranţă realistă şi realizabilă. Un medic nu are cum şi nu poate face minuni", ci doar oferi variante alternative viabile de tratament.

MULŢUMIREA. Cele mai mari emoții, imediate şi pozitive, ale profesiei noastre sunt atunci cînd un pacient este mulțumit de finalizarea unui tratament, indiferent că acesta este de amploare mică, medie sau cu atît mai mult cu cât este de o mare complexitate.

Un pacient care se examinează într-o oglindă a cabinetului pentru a constata culoarea unei obturații la grupul frontal şi nu observă nici o diferență exclamă mulțumit şi uimit: „Dar domnule doctor, nici nu se vede ce mi-ați făcut !!" Nu de multe ori am avut în tratament doamne foarte pretențioase cu aspectul lor estetic, care la prima aplicare a unor restaurări realizate excelent ca mărime, formă şi culoare, realmente au ţopăit de bucurie, parcă dorind să-şi îmbrățișeze medicul curant de mulțumire...

Alţi pacienţi, mai ales cei în vîrstă, sunt mai puțin interesați de aspectul fizionomic şi urmăresc în primul rind refacerea funcţiei masticatorii, afectată de multiple şi complicate edentații. Mulțumirea este maximă de ambele părți mai ales atunci cînd adaptarea cu protezele parţiale sau totale, cu sprijin inevitabil pe gingiile sensibile, se face uşor, fără jene sau cu dureri mici, medii sau deloc.

Indiferent că restaurarea este unidentară cu o obturație simplă sau bimaxilară cu restaurări complexe scheletizate, succesul este dependent 100% de respectarea de pacient, de medicul stomatolog şi de tehnicianul dentar a tuturor etapelor obligatorii de tratament. "Sărirea" sau „ignorarea" unor etape obligatorii ştiinţific pentru "a cîştiga timp" conferă părților doar o mulțumire pe termen scurt... Consecințele care apar evoluează în timp şi dau complicații despre care nici nu se bănuiește de unde au apărut... Aceste complicaţii adeseori nu se mai pot remedia cu adevărat, decît reluînd întregul tratament de la zero...

AFECŢIUNEA. Pe parcursul trecerii anilor se naşte o adevărată afecțiune, reciprocă şi nedeclarată între medic şi unii din pacienţii săi. Sunt de exemplu unele persoane care la prima prezentare erau copii, apoi liceeni, apoi au revenit pentru tratamente ca studenţi în vacanţe, inclusiv din alte centru universitare... În prezent ei sunt adulți cu locuri de muncă şi responsabilități, aducîndu-şi proprii copii pentru o primă,,cunoaştere" a unui cabinet şi apoi pentru un control stomatologic... Nu ai cum să nu ții la astfel de pacienți devotati...

Adesea au revenit pentru tratamente doamne înregistrate în trecut cu alt nume de familie, noul nume fiind totuşi familiar... Am descoperit că se căsătoriseră cu pacienți ai cabinetului, pe care i-au cunoscut în sala de aşteptare. Am fost astfel şi un loc de întîlnire...

Uneori vin paciente care au născut sau părinţi tineri cărora nici un medic neonatolog sau pediatru nu le-a spus nimic despre dinții de lapte, despre problemele lor de erupție sau despre cronologia apariției dinților permanenți. Cînd îi informăm că primii molari permanenţi apar în jurul vîrstei de 6 ani, subliniind necesitatea identificării şi observării erupției, periajului corect şi a sigilării lor profilactice, aceşti părinţi se bucură de parcă le-am da elixirul nemuririi... Este doar o rețeta" simplă şi din inimă pentru o dentiție definitivă sănătoasă a copiilor.

Mi-a dat de gîndit, am înţeles în mare şi am reevaluat serios în ultimii ani partea finală a discursului de despărțire al preşedintelui F.D.I. (Federația Dentară Internațională). În plenul Adunării Generale Mondiale, japonezul Katsuo Tsurumaki, la ieşirea din cei trei ani de mandat internaţional şi-a încheiat discursul astfel (citez cu aproximație):

„Şi acum după ce am încheiat munca mea pentru binele membrilor asociați și în interesul asociațiilor dentare naționale, abia aștept să mă întorc acasă, la scumpa mea familie şi la dragii mei pacienti..."

SATISFACTIA PROFESIONALĂ. Unii pacienți instruiți vin la control anual, li se găseşte o carie mică şi puțin tartru, sunt trataţi în una sau două şedinţe şi pleacă mulțumiți, aşa cum sîntem şi noi că i-am rezolvat atît de uşor. Alţi pacienți se prezintă cu mai multe afecțiuni dentare şi/sau parodontale necesitînd mai multe programări şi suntem pe deplin satisfăcuți cînd am încheiat cu bine tratamentele.

Din ce în ce mai multe persoane se prezintă în ultimul timp cu probleme majore, cu numeroşi dinți irecuperabili, cu lucrări vechi distruse, cu edentații de diferite extinderi. Neprezentați ani sau zeci de ani la tratamentul stomatologic, aceştia invocă infinite motive personale obiective sau subiective pe care nu avem căderea să le judecăm. În timpul absenteismului la stomatolog, apar din păcate şi unele boli grave, cardiace, circulatorii, osoase, metabolice, endocrine, oncologice, etc. a căror diagnostic şi tratament prelungesc şi mai mult neprezentările la cabinet. Și atunci trebuie să ne apucăm serios de lucru, pe care adesea îl denumim în glumă, o reparație capitală"

În ultimii 10 ani au început să apară tot mai multe afecțiuni dentare complexe şi combinate (odontale, endodontice, parodontale, protetice, ocluzale, etc.) majoritatea bimaxilare, a căror rezolvare finală reuşită ne aduce cele mai mari satisfacții. Cu cît diagnosticul este mai complex, cu atît provocarea de a-l rezolva cu succes este mai mare, mulțumirea profesională finală fiind pe măsură.

Provocarea complexității este pentru noi un concept şi o dorință de autodepăşire similară poate doar cu cea din sporturile individuale, cu diferenţa că nu e un concurs şi nu primim medalii... Mulțumirea pacientului este pentru noi satisfacția profesională maximă... De aceea pentru rezolvarea celor mai dificili bolnavi, uneori nu am dormit noaptea, imaginînd etapele optime de tratament.

REFUZUL MODELOR. În stomatologia privată au existat în ultimii 30 de ani o serie de mode discutabile, pe care multe le-am respins. În primul deceniu de după 1990 a apărut moda albirii dinților: am încercat produse germane, elveţiene, americane, etc., toate cu acelaşi rezultat demoralizant. Peste cîteva luni dinții îşi reveneau la culoarea inițială, nici o substanță / produs neputînd extrage din dentină pigmentul ei de bază, moştenit, trecînd printr-un smalt cristalin de duritatea diamantului...Am renunțat repede la această modă.

A apărut apoi moda protezelor cu bază roz moale, care în scurt timp se depolimeriza și proteza nu mai avea nici o succiune, putînd fi aruncată...Nici nu am mai încercat această nouă modă....Tot în jurul lui 2000 au apărut şi la noi coroanele ceramice frezate de nişte mini strunguri, încercînd eliminarea talentului, manualității şi artei tehnicianului dentar... Produse de serie ca rulmenții, aceste lucrări nu pot reproduce specificul uman al formelor şi vecinătăţilor cu dinții vecini şi antagonişti, nici un dinte din aceeaşi cavitate bucală nefiind identic cu altul! Nu am fost convins de maşinile-unelte şi producțiile hyper-tech costisitoare din protetică, care doar „sar" etapele clasice.

În cele din urmă cea mai nocivă modă a apărut începînd cu 2020, odată cu pandemia Covid 19: consultațiile şi diagnosticele stomatologice ON LINE! Stomatologia este o specialitate medicală în care inspecția, palparea, percuția și auscultația dintelui bolnav şi/ sau a ţesuturilor din jur este indispensabilă. Ce informații poate da medicului o fotografie aiurea (auto) realizată în gură cu un telefon mobil de un necunoscător ? Ce poate înțelege un medic din postarea pe Internet a unei radiografii jpeg fără a avea formatul profesionist DCM?

Consultația reală, anamneza, palparea țesuturilor inflamate, percuția dintelui bolnav, auscultația au aceeaşi valoare medicală pentru diagnostic exact ca pe vremea lui Hippocrate... Stomatologia pe Internet e doar o „feliuţă" de medicină... Şi doar o modă respinsă

CONFORTUL ECONOMIC. Respingînd modele superficiale, trecătoare şi comerciale din stomatologie, am respins deasemenea avalanşa de noi materiale, produse, instrumentar şi aparatură din stomatologie cu care marii producători ne bombardează lunar, în scopul de a obţine profituri cît mai crescute. Toate aceste oferte cu cît sunt mai noi şi mai de ultimă generație cu atît sunt mai scumpe, afectînd prin majorare costurile directe şi indirecte ale tratamentelor.

În realitate capacitatea de plată a pacienților este limitată, veniturile lor fiind inevitabil plafonate. Am avut de aceea grijă să nu aprovizionăm cabinetul cu tot felul de materiale şi aparatură scumpe şi/sau inutile. Acestea nu aduc nici o calitate în plus dar costul lor se reflectă imediat în creşterea tarifelor. Adevărata calitate este conferită de cunoştinţele, experienţa şi manualitatea personalului medical.

Ce sens ar avea să ne dotăm de exemplu cu aparate costisitoare de mixaj automat al materialelor de obturație sau de amprentă, cînd acest lucru poate face orice asistentă medicală cu o bună pregătire ? Ce sens ar avea să cumpărăm un unit stomatologic mai scump ca un Mercedes sau un BMW sport, ultime generații cu dotări complete, cînd putem conduce la fel de sigur un Fiat sau o Dacie?

Considerăm că această atitudine managerială rezervată față de costurile extravagante a asigurat un confort economic pe termen lung pentru pacienţii noştri. În toţi aceşti 30 de ani privati am avut grijă să păstrăm un echilibru al tarifelor, de un nivel mediu în oraş, astfel încît să putem asigura accesibilitatea şi continuitatea pacienților la tratamente.

Nu este acelaşi lucru pentru nici o parte participantă ca un pacient să îşi poată permite să achite doar o singură obturație pe lună sau una - două pe săptămînă...

- va urma -

Arad, 03 Martie 2023

Dr. Voicu A. David

ȘAPTE MOTIVE PENTRU ÎNCHIDEREA CONTULUI LA RAIFFEISEN BANK

ȘAPTE MOTIVE PENTRU ÎNCHIDEREA CONTULUI LA RAIFFEISEN BANK

DE LA PANDEMIE LA DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

DE LA PANDEMIE LA
DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

M-AM SĂTURAT DE U.E.

M-AM SĂTURAT DE U.E.
( CE I S-A „CONFISCAT” ȘI CE „A PRIMIT” STOMATOLOGIA )

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

DE UN AN ÎN PANDEMIE din traumă în traumă

DE UN AN ÎN PANDEMIE
din traumă în traumă

Introducere

INTRODUCERE

Medicii CabinetuluiDR. SVETLANA DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG 


DR. VOICU A. DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

Orar de lucru Cabinet

DR. SVETLANA DAVID
LUNI, JOI: 15:00 – 20:00
MARŢI: 10:00 - 14:00

DR. VOICU A. DAVID
LUNI: 10:00 - 14:00
MARŢI, MIERCURI: 15:00 - 20:00
VINERI: alternativ