DE LA PANDEMIE LA DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

DE LA PANDEMIE LA
DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

Cei doi ani de pandemie au pus la grele încercări toate sistemele de îngrijiri de sănătate, fie ele publice ori private. Gestionarea coerentă a pacienților, de la declarații, chestionare, izolări, carantine, analize generale și specifice, internări în secții Covid - 19 speciale, de la tratamente generale la medicamente antivirale specifice, de la testări la vaccinări, nici o etapă nu a fost nici simplă nici ușoară. În această pandemie cu un virus complet necunoscut, evoluția medicală a constat în înțelegerea științifică pas-cu-pas a virusului și a manifestărilor sale, ieșind în evidență unele carențe ale sistemelor de îngrijiri medicale, altfel poate mai puțin vizibile dacă nu exista pandemia.

În stările de urgență și de alertă a fost emise numeroase prevederi, unele conforme unor comisii de experți - fantomă (și în prezent necunoscuți...) altele emise în mod contradictoriu și apoi diametral opus de somități medicale cunoscute... Au fost legiferate noi reglementări, cum ar dezinfecția profesionistă a aerului din încăperile medicale, (aerosolizarea sau nebulizarea, practicată și la Cabinete Asociate AF Stoma “2D” timp de 2 ani), proceduri impuse de un virus cu transmitere majoritar aeriană.

Independent de experiența pandemică dar și inevitabil legat de numeroasele concluzii negative ale acesteia, aproximativ la 5 ani Ministerul Sănătății revizuiește și îmbunătățește normele tehnice referitoare la dezinfecție și sterilizare, penultimele datînd de exemplu din 2016. După 5 ani a fost legiferat în septembrie 2021 Ordinul M.S. nr. 1.761. Acest document de reglementare a adus multe elemente noi și birocratice (de exemplu scorurile totale de risc per tipuri de suprafețe, trasabilitatea, etc.) devenind un instrument extrem de obositor de suprareglementare, în același timp dificil de înțeles și de pus în practică de corpul medical.

NOUL CONCEPT: TRASABILITATEA

Trasabilitatea reprezintă istoricul unui proces, de la inițierea pînă la finalizarea acestuia, fiind o componentă de bază a sistemului de asigurare a calității în medicină. Unitatea medicală trebuie să asigure trasabilitatea prin înregistrări scrise sau electronice a tuturor dispozitivelor / instrumentelor medicale sterilizate, reglementate în proceduri specifice. Trasabilitatea implică identificarea tuturor instrumentelor reutilizabile care necesită sterilizarea în unitatea medicală, întocmirea inventarului instrumentarului pentru fiecare trusă și implementarea unui sistem de codificare individuală a acestora. Aceste cerințe au fost îndeplinite în format scris la Cabinete Asociate AF Stoma “2D” încă din anul 2008, în prin conceperea și completarea de atunci a Registrului de Sterilizare.

Elementul de noutate constă începînd cu octombrie 2021 în obligativitatea înregistrării în toate documentele medicale ale pacienților (de exemplu în Fișa Medicală Scrisă sau Digitală) a codurilor truselor folosite, împreună cu indicatorul chimic integrator de proces tip 5.

La Cabinete Asociate AF Stoma “2D” de 30 de ani, din 1993, toate documentele medicale ale pacienților sunt realizate și arhivate doar în format digital, nemaiexistînd fișele medicale de hîrtie... Din textul ordinului nu am înțeles care este modalitatea de a atașa unor înregistrări digitale documente care sunt în format fizic. În acest sens am adresat în noiembrie 2021 o scrisoare Ministerului Sănătății, Direcția Generală de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Porgrame de Sănătate Publică. Directorul General Adjunct dr. Amalia Șerban ne-a anunțat cu amabilitate în decembrie despre viitoarea revizuire a ordinului 1.761 / 2021, ce va aduce clarificări în acest sens.

AL DOILEA CONCEPT: DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

Noutățile din OMS. 1.761 au fost atît de numeroase și de greu de înțeles încît a fost necesar Ordinul M.S. nr.854 din martie 2022 care a adus numeroase clarificări și simplificări, introducînd al doilea concept nou, documentarea electronică a trasabilității. Menționarea sa în text a avut însă un caracter doar enunțiativ și nici într-un caz explicativ. Faptul ne-a pus în situația ca în aprilie 2022 să adresăm din nou M.S. întrebarea ce este documentarea electronică a trasabilității și cum se realizează aceasta. Același Director General din M.S., dr. Amalia Șerban ne-a răspuns cu profesionalism și promptitudine în luna mai 2022, astfel că am putut începe, pe baza explicațiilor din scrisoarea M.S., imaginarea proiectului de îmbunătățire a softului Stoma eXactonly.

Conceptul de documentare electronică a trasabilității se referă la posibilitatea de a vizualiza și / sau tipări, din Fișa Medicală Digitală a unui anume pacient, a datelor care atestă folosirea la un anume tratament, a unei truse sterilizate corect și care prin aceasta i-a oferit pacientului o procedură sigură din punctul de vedere al principiilor și reglementărilor epidemiologice.

COMPLETĂRILE SOFTULUI Stoma eXactonly

Împreună cu talentatul softist ing. Tiberiu Horvat, autor în 2013 al aplicației Stoma eXactonly, în care sunt înregistrați și procesați toți pacienții noștri, am înțeles raționamentele de bază ale noului concept de documentare electronică a trasabilității. Prin urmare softul de evidență al pacienților a fost extins cu cîteva cîmpuri, în care să poată fi atașate documentele necesare stabilirii trasabilității.

Diagramele de timp, presiune și temepratură ale autoclavelor înregistrează simultan numeroase alte date despre trasabilitate: indicativul autoclavului, numărul ciclului (șarjei), tipul de program folosit, data și ora procedurii, timpul total alocat, materialele sterilizate (cu codurile truselor), numele și semnătura operatorului. Aceste Diagrame de sterilizare, existente în format fizic din 2008, scanate în prealabil, sunt în prezent atașate într-un cîmp specific Fișei Medicale Digitale a fiecărui pacient, pentru ziua cînd acesta a urmat un tip de tratament.

În privința truselor de instrumentar, a fost necesară realizarea unei baze de date cu codurile truselor, astfel încît să poată fi selectate într-un cîmp într-o coloană doar codul trusei / truselor folosite la un pacient într-o anume procedură terapeutică. Tot aici într-o coloană separată se atașează scanările rezultatelor testelor de eficacitate a sterilizării truselor utilizate, Indicatorii Chimici Integratori Tip 5.

Fiecare pacient al Cabinetelor Asociate AF Stoma “2D” deține din 01 iunie 2022, în Fișa Medicală Digitală personală, diagramele de sterilizare, personalul medical operator, codurile truselor folosite și rezultatele testelor de eficacitate a sterilizării truselor utilizate.

Întregul istoric al procesului de sterilizare este astfel încheiat, odată cu finalizarea documentării electronice a trasabilității.

25 Iulie 2022

Dr. Voicu A. David

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

M-AM SĂTURAT DE U.E.

M-AM SĂTURAT DE U.E.
( CE I S-A „CONFISCAT” ȘI CE „A PRIMIT” STOMATOLOGIA )

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

DE UN AN ÎN PANDEMIE din traumă în traumă

DE UN AN ÎN PANDEMIE
din traumă în traumă

Introducere

INTRODUCERE

Medicii CabinetuluiDR. SVETLANA DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG 


DR. VOICU A. DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

Orar de lucru Cabinet

DR. SVETLANA DAVID
LUNI, JOI: 15:00 – 20:00
MARŢI: 10:00 - 14:00

DR. VOICU A. DAVID
LUNI: 10:00 - 14:00
MARŢI, MIERCURI: 15:00 - 20:00
VINERI: alternativ