INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ RĂSPUNDERE ȘI ETICĂ

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ RĂSPUNDERE ȘI ETICĂ

Nu este firesc să ne referim la Inteligența Artificială (I.A.) fără a aminti de importanța Tehnologiei Informației (I.T.) care este baza materială, suportul, terenul pe care a apărut, s-a dezvoltat în timp și evoluează exponențial I.A.... (Cum să se discute coerent și credibil despre un gazon englez, fără referire și la solul pe care crește și este cultivat ?) Într-un articol precedent intitulat „De 30 de ani în I.T.” am descris succint experiențele noastre personalizate din perioada 1992 – 2023 în I.T., în care am fost nu numai utilizatori neîntrerupți cît și (subsemantul) un analist / designer de aplicații specializate. În mare nu avem ce să mai adăugăm în prezent, cu excepția noutăților din I.T. : Hard Discuri Externe de 20 Terra, Hard Discuri SSD ultra rapide, Computere Cuantice pe bază de mecanică cuantică, straturi subatomice suprapuse, (Qubiți, simultan unde și particole) capabile să dezvolte viteze exponențiale de procesare față de cele care există în prezent..

Inteligența Artificială (I.A.) este inteligența care poate fi instalată de programatori în diferitele dispozitive din I.T., spre deosebire de Inteligența Naturală, înnăscută la oameni, rezultantă cumulativă a infinite experiențe etice și culturale de mii de ani ale omenirii. Haenlein și Kaplan definesc I.A. ca o capacitate a unui sistem artificial de a citi și înțelege corect datele externe, de a învăța din aceste date și de a le folosi pentru a realiza sarcini specifice stabilite anterior de programatori umani. Inteligența artificială implică dezvoltarea de algoritmi și de aplicații care permit „mașinilor” să perceapă mediul, să își motiveze acțiunile și să desfășoare activități concrete pentru a atinge obiective programate, totul în absența omului. Aceste aplicații folosesc tehnici avansate (procesare limbaj, optimizare și logică matematică, învățare automată,viziune computerizată, etc.).

Scurt istoric. Domeniul cercetării Inteligenței Artificiale s-a născut în S.U.A. la un workshop din anii 60 avînd participanți de la M.I.T. și I.B.M. ce au devenit fondatorii și liderii cercetării I.A. Ei au produs programe de calculator cum ar fi : strategii ale jocului de dame, rezolvarea de probleme de algebră, vorbirea în engleză, jocuri video pe calculator, simulări militare, etc. Ulterior cercetarea în S.U.A. a fost finanțată majoritar de Departamentul Apărării, înființîndu-se apoi laboratoare de cercetare în întreaga lume. Deep Blue a fost primul sistem de joc de șah pe computer care l-a învins pe campionul mondial Garry Kasparov în 1997. În 2015 Google utiliza deja peste 2.700 de aplicații de I.A. În 2017, softul AlphaGo a câștigat 4 jocuri din 5 în meciul cu campionul mondial Ke Jie, reper important în dezvoltarea I.A. deoarece Go este un joc infinit mai complicat decît șahul.

Exemple contemporane: recunoașterea optică a literelor, traducerea automată, recunoșterea vocii umane, comenzile vocale, recunoașterea facială după criterii antropometrice pre-memorate despre persoane. Autovehiculele fără șofer, dronele aeriene și subacvatice, sateliții artificiali de toate tipurile (comunicații, meteo, de orientare, de observație, militari, etc.) sunt alte exemple de „mașini” care funcționează relativ autonom / automat pe bază de aplicații de Inteligența Artificială, fără prezența în acestea a conducătorilor umani. Supravegherea permanentă de către om și coordonarea în caz de schimbare a parametrilor inițiali există totuși, mai ales la pilotul automat din avioanele transcontinentale, vasele de croazieră și navetele spațiale, la roboții specializați de stins incendii sau pentru manipularea materialelor toxice sau radioactive. În domeniul medicinii menționăm Inteligența Artificială încorporată în sistemele expert de diagnosticare, în dozajul fin al medicației supresoare la pacienții cu transplante, brațul / mîna artificiale comandate de creier, piciorul artificial bionic, augmentarea auzului, brațele robotice de maximă precizie din domeniile micro - chirurgiei, etc. În domeniul rachetelor purtătoare nu există vreuna care să nu fi avut / să nu aibe incluse aplicații complexe de Inteligență Artificială, de la rachetele civile din clasicele programe „Apollo” sau „Sputnik” la rachetele purtătoare militare balistice (de mică, medie și mare distanță). Inteligența Artificială este instalată pe toate navele spațiale interplanetare fără echipaj uman.

Autorii de Inteligență Artificială. I.A. nu s-a născut „din neant” sau direct „de la sine” din I.T. ci constă din algoritmi / programe / aplicații scrise / realizate / programate de oameni. Nu știu care este denumirea optimă pentru specialiștii care realizează algoritmi / aplicații de I.A: analiști, ingineri, programatori, softiști...și nici nu are importanță aici. Este esențial însă cine scrie aplicațiile. Dacă autorul este un prost, iese un program prost... Dacă programatorul e un hacker, softul său va distruge alte aplicații. Dacă ceva nu funcționează bine la o I.A., vinovat este creatorul ei... Programatorii au inventat doar noul proverb „Shit In, Shit Out...” De aceea atribuirea arbitrară de trăsături umane Inteligenței Artificiale nu este fundamentată, I.A. fiind doar o oglindă a autorului ei.

Creatorii de I.A., profesie liberală. Profesiile care au legătură directă și strînsă cu omul, cu viața, sănătatea, economia, activitatea curentă a cetățenilor sunt definite de peste 100 de ani ca profesii liberale: arhitecții, avocații, medicii, medicii stomatologi, medicii veterinari, farmaciștii, psihologii, auditorii, evaluatorii, experții contabili, experții tehnici, mediatorii, notarii, executorii judecătorești , etc. Datorită marii lor importanțe în societate, aceste profesii cu responsabilități deosebite funcționează pe bază de legi speciale date de parlamente, au coduri de etică profesională și organisme profesionale de reglementare. Pentru profesiile liberale, încă din antichitate răspunderea era maximă. Un medic nu se juca cu viața bolnavului, fiind evaluat pe baza Jurămîntului Hippocratic depus, un arhitect grec nu putea să se joace cu rezistența Parthenonului și să permită ca frize de marmură să cadă pe capul atenienilor... În mod mai mult decît evident, prin destinația și importanța directă a activității și produselor lor pentru oameni, analiștii, inginerii, programatorii, softiștii ce lucrează în domeniul Inteligenței Artificiale sunt de fapt profesioniști liberali…

Răspunderea autorilor de Inteligență Artificială. În mod uimitor și mai mult chiar, îngrijorător, responsabilitatea analiștilor, inginerilor, programatorilor, softiștilor ce crează algoritmii / aplicațiile Inteligenței Artificiale lipsește cu desăvîrșire. De parcă Inteligența Artificială destinată să ajute / să simplifice / să augmenteze activitățile umane ar fi un domeniu îndepărtat, utilizabil pe alte planete…De parcă I.A. ar fi un domeniu independent și fără legături directe, permanente și profunde cu activitățile noastre curente.

Aceasta mai ales în prezent cînd vedem cum prin Inteligența Artificială înglobată în internet, în motoarele de căutare, în toate social media, în telefoanele inteligente și în computerele noastre putem fi supravegheați și înregistrați oricînd și aleator. Prezumția de nevinovăție și dreptul la intimitate al persoanei pot fi încălcate fără nici un mandat juridic de supraveghere, ce se eliberează succesiv unor posibile infracțiuni sau crime. Căutarea inteligentă, dirijarea publicității, culegerea de date despre preferințele noastre politice și de consum, realizate de companii globale în scopul manipulării voturilor cetățenilor sau pentru a vinde mai mult și mai țintit, transformîndu-ne pe nesimțite în consumatori – captivi, nu sunt nici corecte și nici constituționale.

Libertate și responsabilitate. Într-una din conferințele ținute în S.U.A., renumitul psihiatru austriac Viktor E. Frankl a arătat că libertatea și responsabilitatea sunt două fațete sau două concepte moderne inseparabile ale democrației. El a subliniat:: „Recomand ca pe Coasta de Vest a S.U.A. să fie ridicată o Statuie a Responsabilității, în oglindă cu Statuia Libertății de pe Coasta de Est.”. Profitînd de libertatea fără nici o limită asigurată de internet, existentă în computerele personale / de firmă și a faptului că sunt ultima profesie liberală apărută pe glob, analiștii, inginerii, softiștii, programatorii care crează Inteligența Artificială sunt lipsiți de orice responsabilități legale și morale în fața cetățenilor (care utilizează senini și fericiți majoritatea aplicațiilor de I.A.) Programatorii răspund doar în fața angajatorilor lor, persoane juridice statale, private sau mixte, ale căror principale obiective sunt obținerea puterii, controlului și profitului. Analiștii, programatorii, inginerii softiștii care activează în domeniul Inteligenței Artificiale deși sunt în fapt și aparțin profesiilor liberale, activitatea lor este complet nereglementață. Aceștia nu sunt guvernați de Legi specifice de funcționare, nici de Coduri de etică profesională, nici de Organisme profesionale de reglementare. Autarhia este termenul cel mai potrivit pentru a descrie activitatea lor profesională.

Codul de etică pentru creatorii de Inteligență Artificială. Ar fi desigur utopic să își imagineze cineva că în 2023 Parlamentul U.E. și Congresul S.U.A. ar mai avea forța sau interesul de a legifera în prezent reglementări specifice pentru profesia liberală de programator de aplicații de Inteligență Artificială. Este însă imperios necesară apariția și impunerea unui Cod de etică pentru creatorii de Inteligență Artificială. Pentru implementarea acestui Cod sunt inevitabil necesare 3 etape, A, B și C.

Etapa A. Realizarea Codului. Codul poate fi în mod extrem de simplu realizat prin înlocuirea automată în cele 4 Legi ale celebrului scriitor american Isaac Asimov a termenului de robot cu cel de Inteligență Artificială. Iată care sunt rezultatele, surprinzătoare, clarificatoare, pozitive și optimiste:

Legea nr. 1 Inteligența Artificială nu are voie să pricinuiască vreun rău unei ființe umane sau, prin neintervenție, să permită ca unei ființe omenești să i se facă un rău.

Legea nr. 2 Inteligența Artificială trebuie să se supună ordinelor date de către o ființă umană, atât timp cât ele nu intră în contradicție cu Legea nr. 1.

Legea nr. 3 Inteligența Artificială trebuie să-și protejeze propria existență, atât timp cât acest lucru nu intră în contradicție cu Legea nr.1 sau Legea nr. 2.

Legea supremă (Legea 0) Inteligența Artificială nu are voie să pricinuiască vreun rău umanității sau să permită, prin neintervenție, ca umanitatea să fie pusă în pericol.

De la aceste 4 legi trebuie să decurgă răspunderea pentru autorii de Inteligență Artificială, fie ei persoane fizice sau juridice, pe baza jurisprudenței naționale / internaționale suficient de complexe deja existente.

Etapa B. Definirea a două concepte din Cod. Etapa următoare obligatoriu de realizat este definirea complexă și exhaustivă, într-una sau mai multe aplicații uriașe succesive, a primului concept din Cod, cel de „Rău” ce poate fi pricinuit unei ființe umane sau / și umanității. Aici discuțiile ar putea fi chiar nesfîrșite, deoarece conceptele etice și morale de bine și rău sunt enorm de diferite și de interpretate de feluritele societăți, națiuni, religii, politici, filozofii, etici, rase, secte, minorități, grupuri de influență, etc. Ceea ce pentru unii ar putea însemna „Rău” pentru alții ar putea semnifica poate un „Bine” absolut... În această definire complicată e posibil ca analiștii / lingviștii să rămînă împotmoliți la infinit în mlaștina enormei diversități de credințe și opinii din secolul XXI..

În mod similar este necesară definirea celui de al doilea concept din Cod, cel de „Pericol” pentru umanitate. O armă biologică ce pentru pacifiști și ecologiști ar fi un „Pericol ”, pentru militari ar fi poate ceva controlabil și “Nepericulos”. .

Etapa C. Crearea de supra - structuri de I.A. de verificare a includerii (programării) celor 4 prevederi din Codul de Etică în noile aplicații de Inteligență Artificială.

Deosebirea fundamentală.. Diferența dintre Inteligența Artificială și cea Umană este enormă și chiar diametral opusă. La oameni o mare și importantă parte a deciziilor noastre sunt luate pe bază de emoții, impresii, sentimente, trăiri, amintiri, intuiții, nuanțe, creativitate, asocieri spontane, etc. La Inteligența Artificială absolut toate deciziile se iau doar prin operații de logică rece, prin selectări automate de 0 sau 1 în enormele ramificații binare de 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, etc. din programele scrise. În prezent majoritatea covîrșitoare a aplicațiilor de Inteligență Artificială sunt finanțate și exploatate de uriașe entități globale, statale și / sau private.

„Religia globalismului” și „cultul consumismului” văzute ca tăvăluguri uniformizatoare sunt terifiante mai ales dacă sunt comparate cu suveranismul, în care conservarea specificului individual și național primează ca părți ale patrimoniului multicolor al umanității.

Ultima salvare. Astăzi teama universală este că Inteligența Artificială s-ar putea autonomiza și ar prelua controlul. Vestea cea bună este că orice dispozitiv I.T. și orice aplicație de I.A. nu pot funcționa fără alimentare cu energie, (cu sisteme de rezerve de energie, cu energie suplimentară la rezerve, ș.a.m.d.) Într-un loc dat există inevitabil un ultim buton ON - OFF ce taie ultima sursă de energie, (energia de rezervă, suplimentară, etc.). Nici Inteligența Umană și nici Inteligența Artificială nu au descoperit sau inventat un Perpetuum Mobile energetic, o sursă infinită și neîntreruptă de energie utilizabilă.... Aceste ultime butoane ON - OFF ar putea fi, la un moment dat critic, ultimele soluții de salvare sau de „avarie” ale omenirii…

Pentru cazurile în care cine știe ce aplicații de Inteligență Artificială ar putea deveni autonome și ar lua decizii separate de om, (necontrolabile, destabilizante, de dictatură tehnologică programată), diametral opuse conducerii umane a lumii..

Arad, 25 Septembrie 2023

Dr. Voicu A. David

De 30 de ani cu I.T.

De 30 de ani cu I.T.
Pionierat

REFLECȚII ÎN PREJMA UNEI POSIBILE RETRAGERI

REFLECȚII ÎN PREJMA UNEI POSIBILE RETRAGERI

ȘAPTE MOTIVE PENTRU ÎNCHIDEREA CONTULUI LA RAIFFEISEN BANK

ȘAPTE MOTIVE PENTRU ÎNCHIDEREA CONTULUI LA RAIFFEISEN BANK

DE LA PANDEMIE LA DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

DE LA PANDEMIE LA
DOCUMENTAREA ELECTRONICĂ A TRASABILITĂȚII

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

DE DOI ANI ÎN PANDEMIE

M-AM SĂTURAT DE U.E.

M-AM SĂTURAT DE U.E.
( CE I S-A „CONFISCAT” ȘI CE „A PRIMIT” STOMATOLOGIA )

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

De la „Doamnei C.N.A.S.S., cu dragoste”...

DE UN AN ÎN PANDEMIE din traumă în traumă

DE UN AN ÎN PANDEMIE
din traumă în traumă

Introducere

INTRODUCERE

Medicii CabinetuluiDR. SVETLANA DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG 


DR. VOICU A. DAVID
MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

Orar de lucru Cabinet

DR. SVETLANA DAVID
LUNI, JOI: 15:00 – 20:00
MARŢI: 10:00 - 14:00

DR. VOICU A. DAVID
LUNI: 10:00 - 14:00
MARŢI, MIERCURI: 15:00 - 20:00
VINERI: alternativ